О НАМА

Вртићи ПУ „Ђурђевдан“ раде сваког радног дана (понедељак- петак), од 6,00 до 16,30 часова.

Распоред дневних активности:

•6,00- 8,00ч- пријем деце уз организоване активности

•8,00- 9,00ч- припрема за доручак, доручак

•9,00- 10,30ч- организоване активности

•10,30- 11,00ч- припрема за ужину, ужина

•11,00- 13,00ч- дневни одмор

•13,00- 14,00ч- припрема за ручак, ручак

•14,00- 16,30ч- организоване активности и одлазак деце кући

Деца четворочасовног и целодневног припремног предшколског програма немају дневни одмор, већ то време користе за организоване активности

ЈАСЛЕНИ УЗРАСТ:

* група беба- узраст од 06 до 12 месеци старости

* млађа јаслена група- узраст од 12 до 18 месеци старости

* средња јаслена група- узрст од 18 до 24 месеца старости

* старија јаслена група- узраст од 2 до 3 године старости

Када дете пође у јаслице, боравак се постепено продужава. Простор јаслица је организован тако да омогућава кретање деце, а понуда игровног материјала задовољава потребе деце овог узраста. Са децом јасленог узраста раде медицинске сестре- васпитачи.

УЗРАСТ 3- 5, 5 ГОДИНА:

* млађа група- узраст од 3 године старости

* средња група- узраст од 4 године старости

* старија група- узраст од 5,5 година старости

* ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ (целодневни и четворочасовни програм)

Деца овог узраста бораве у простору који је организован кроз различите кутиће/ центре интересовања (ликовни, драмски, кухиња, конструктивни….). Са децом овог узраста раде васпитачи.

Адаптација је веома важна и да би била што успешнија потребан је сарадња родитеља и васпитног особља. То је тежак период и за дете и за родитеље, па се у нашој Установи томе поклања посебна пажња. Када се дете једном адаптира, касније може лакше да се прилагођава новим ситуацијама.

Деци је у јаслицама/ вртићу обезбеђен доручак, ужина и ручак. Оброк је део васпитно- образовног процеса, од тога шта деца једу, до тога како се једе. Током узимања оброка, деца усвајају и усавршавају културолошке навике за време јела и усвајају занања о здравој и правилној исхрани ( здравствено- васпитни рад).

У Установи је организована и исхрана деце која су интолерантна на поједине намирнице или због одређеног здравственог статуса морају бити на дијететском режиму исхране.

Планирање исхране у Установи ради Комисија коју чине: сарадник за превентивно- здравствену заштиту; медицинска сестра на превентивно- здравственој заштити, медицинска сестра- васпитач; васпитач и руководилац централне кухиње (главни кувра).

Са децом раде медицинске сестре- васпитачи, васпитачи, медицинске сестре на превентивно- здравственој заштити, педагог, психолог, педагог за физичку културу, дефектолог, сарадник за превентивно- здравствену заштиту и физиотеапеут.

Код деце подстичемо самопоштовање, поштовање других и уважавање различитости. Проблеме решавамо разговором, договором, поштовањем правила понашања која су уређена заједно са децом, на релацији дете- дете, дете- одрасли и одрасли- одрасли.

Родитељи се уредно информишу о свим променама које се запазе код детета. Односи међу васпитним особљем, децом и родитељима су узајамни, пуни поштовања и уважавања. Свако има своју улогу у васпитавању и образовању детета и свака улога је једнако важна.

Комуникацији са родитељима се даје велика важност, јер су они извор корисних информација о детету код куће, док ми пружамо веома важне информације о детету у колективу.

Од родитеља се очекује да активно учествују у процесу васпитања и образовања детета, као и да присуствује и активно учествује на родитељским састанцима, разним облицима радионица, планирању васпитно- образовног процеса, комуникацију са васпитним особљем.