„Зашто промене доживљавају (не)успех?“

У четвртак, 29. 10. 2020. године у вртићу „Колибри“, у складу са Годишњим планом рада Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за радну 2020/2021. годину, на састанку Педагошког колегијума реализована је дискусија на тему: „Зашто промене доживљавају (не)успех“. Циљ дискусије био је да се чланови Педагошког колегијума и руководилаци информишу о специфичностима промена и разлозима потенцијалних неуспеха постављених промена.

Учесници дискусије били су: руководиоци радних јединици и чланови Педагошког колегијума. Реализаторке: Сања Јаковљевић, директор и Александра Пајевић, психолог.

На основу попуњених евалуационих листова може се закључити да је дискусија била корисна и занимљива. Издвојио се предлог да би било добро да се и остали васпитачи и медицинске сестре – васпитачи, на Тимовима вртића упознају са променама и разлозима њиховог неуспеха.

Сања Јаковљевић, директор

Александра Пајевић, психолог

 

 

Related Images: