Документа


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“


РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ


ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОБЛАСТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ


СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

СТАТУТ ПУ „ЂУРЂЕВДАН“


ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2020 АНЕКС

АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА


ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2018/2019 ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ


ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ


ПРАВИЛНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ДИСКРИМИНАЦИЈИ

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ (УТВРЂЕНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СЛ.)

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИ О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ


ПОСЛОВНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА