Документа


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

Правилник за пријем деце 2018


КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ И ППП – ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ

Јединствени јавни конкурс ПУ „Ђурђевдан“ 2018

Јавни позив ППП ПУ „Ђурђевдан“ 2018

Захтев за пријем деце у целодневни боравак ПУ „Ђурђевдан“ 2018

Захтев ППП ПУ „Ђурђевдан“ 2018


СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

СТАТУТ ПУ „ЂУРЂЕВДАН“

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЧЛАН 139 А И 116.