Јавне набавке

План јавних набавки Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за 2024. годину

План јавних набавки Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за 2024. годину

План јавних набавки Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за 2023. годину

Обавештење о реализацији/извршењу уговора о јавној набавци:

1. Уговор за набавку пелена за децу ЈН бр.1.6/22

–          Понуђач је испоштовао рок испоруке;

–          Није било одступања од Уговора;

–          Није било рекламације.

2. Уговор о набавци радова – кречење вртића „Шврће“ ЈН бр.3.1./22

–          Извођач радова је испоштовао рок извршења;

–          Није било одступања од Уговора;

–          Није било рекламације.

3. Уговор за набавку постељине за децу ЈН бр.1.15/22

–           Добављач је испоштовао рок испоруке;

–           Није било одступања од Уговора;

–           Није било рекламације.


План јавних набавки Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину ПУ “Ђурђевдан“ Крагујевац

Обавештење о закљученом уговору услуга осигурања имовине, ЈН бр.1.2.5/20

Одлука о додели уговора услуга осигурања имовине ЈН бр. 1.2.5/20

Обавештење о закљученом уговору- Услуга техничког прегледа возила, ЈН бр. 1.2.6/20

Обавештење о закљученом уговору-Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга-Друга партија, ЈН бр.1.1.5/20

Обавештење о закљученом уговору-Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга – Прва партија, ЈН бр.1.1.5/20

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

Одлука о додели уговора-Услуга техничког прегледа возила, ЈН бр.1.2.6/20

Одлука о додели уговора – Вулканизерске услуге, ЈН бр.1.1.5/20

Одлука о додели уговора-Ауто гуме за службена возила, ЈН бр.1.1.5/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН бр.1.2.1/20

Одлука о додели уговора-Услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН бр. 1.2.1/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуга мобилне телефоније, ЈН бр.1.2.8/20

Обавештење о закљученом уговору-Набавка ХТЗ опреме (друга партија).,ЈН бр.1.1.7/20

Обавештење о закљученом уговору-Материјал за рад са децом, ЈН бр.1.1.17/20

Одлука о додели уговора-Услуга мобилне телефоније, ЈН бр.1.2.8/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуга осигурања запослених, ЈН бр. 1.2.11/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуга осигурања деце, ЈН бр.1.2.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуга осигурања возила, ЈН бр.1.2.4/20

Одлука о додели уговора-Материјал за рад са децом, ЈН бр.1.1.17/20

Одлука о додели уговора-Набавка ХТЗ опреме (друга партија), ЈН бр. 1.1.7/20

Намирнице за припремање хране-Обавештење о закљученом уговору-Трећа партија-месо и месне прерађевине, ЈН бр.1.1.10/20

Одлука о додели уговора-Услуга осигурања запослених, ЈН бр.1.2.11/20

Одлука о додели уговора-Услуга осигурања деце, Јн бр.1.2.10/20

Позив за подношење понуда-Материјал за рад са децом, ЈН бр.1.1.17/20

Конкурсна документација-Материјал за рад са децом, ЈН бр. 1.1.17/20

Одлука о додели уговора -Услуга осигурања возила, ЈН бр.1.2.4/20

Годишњи план јавних набавки за 2020. годину у складу са новим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019)

Одлука о додели уговора-Опрема за домаћинство-Машине за прање посуђа, ЈН бр.1.1.21/20

Додатна појашњења, питања и одговори-Јавна набавка услуга осигурања деце, ЈН бр. 1.2.10/20

Додатна појашњења, питања и одговори-Јавна набавка услуга осигурања запослених, ЈН бр. 1.2.11/20

Позив за подношење понуда-Услуга осигурања запослених, ЈН 1.2.11/20

Конкурсна документација-Осигурање запослених, ЈН бр.1.2.11/20

Конкурсна документација-Услуга осигурања деце, ЈН бр.1.2.10/20

Позив за подношење понуда-Услуга осигурања деце, ЈН бр.1.2.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Средства за хигијену, ЈН бр. 1.1.8/20

Обавештење о закљученом уговору-Нови тонери, ЈН бр. 1.1.6/20

Обавештење о закључењу уговора-Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера, ЈН бр.1.2.3/20

Обавештење о закључењу уговора-Услуга сервисирања рачунара, ЈН бр.1.2.2/20

Одлука о додели уговора-Сервисирање штампача и рециклажа тонера, ЈН бр. 1.2.3/20

Одлука о додели уговора-Услуга сервисирања рачунара, ЈН бр.1.2.2/20

Одлука о додели уговора, Средства з ахигијену, ЈН бр.1.1.8/20

Обавештење о закљученом уговору, Дидактика-музички инструменти, ЈН бр.1.1.20/20

Одлука о додели уговора-Нови тонери, ЈН бр.1.1.6/20

Одлука о додели уговора-Дидактика (музички инструменти),ЈН бр. 1.1.20/20

Одлука о додели уговора-Дидактика (друштвене игре), ЈН бр.1.1.22/20

Обавештење о закљученом уговору-Играчке за децу, ЈН бр.1.1.16/20

Конкурсна документација-Опрема за домаћинство (машине за прање посуђа), Јн бр. 1.1.21/20

Позив за подношење понуда-Опрема за домаћинство,(машине за прање посуђа), ЈН бр.1.1.21/20

Одлука о додели уговора-Играчке за децу, ЈН бр. 1.1.16/20

Конкурсна докумнетација-Дидактика (музички инструменти), ЈН бр.1.1.20/20

Позив за подношење понуда-Дидактика(музички инструменти),ЈН бр.1.1.20/20

Конкурсна документација-Дидактика (друштвене игре),ЈН бр.1.1.22/20

Позив за подношење понуда-Дидактика (друштвене игре), ЈН бр.1.1.22/20

Трећа измена Годишњег плана јавних набавки за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски материјал по партијама, друга партија, ЈН бр.1.1.2/20

Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски материјал по партијама, прва партија, ЈН бр.1.1.2/20

Обавештење о закљученом уговору-Гориво, ЈН бр.1.1.3/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуга фиксне телефоније, ЈН бр.1.2.7/20

Позив за подношење понуда-Играчке за децу, ЈН бр.1.1.16/20

Конкурсна документација-Играчке за децу, ЈН бр.1.1.16/20

Обавештење о закљученом уговору-Осма партија, хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр.1.1.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Седма партија, поврће мрзло и конзервирано, ЈН бр.1.1.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Пета партија, свеже воће, ЈН бр.1.1.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Четврта партија, риба и прерађевине од рибе, ЈН бр.1.1.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Друга партија, млеко и млечни производи, ЈН бр.1.1.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Прва партија, роба широке потрошње, ЈН бр.1.1.10/20

Одлука о додели уговора-Канцеларијски материјал,Друга партија, ЈН бр. 1.1.2/20

Одлука о додели уговора-Канцеларијски материјал, Прва партија ЈН бр.1.1.2/20

Одлука о додели уговора-Услуге фиксне телефоније, ЈН бр.1.2.7/20

Обавештење о закљученом уговору-Електрична енергија по партијама,ЈН бр.1.1.1/20

Одлука о додели уговора-Гориво (моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас), ЈН бр.1.1.3/20

Одлука о додели уговора-Електрична енергија по партијама, ЈН бр.1.1.1./20

Друга измена Годишњег плана јавних набавки за 2020.годину

Одлука о додели уговора-2.млеко и млечне прерађевине,намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора-месо и месне прерађевине-3.партија,намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора-поврће мрзло и конзервирано-7.партија,намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора-риба и прерађевине од рибе-4.партија,намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора-роба широке потрошње-1.партија,намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора-свеже воће-5.партија, намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора-свеже поврће-6.партија,намирнице за припремање хране

Одлука о додели уговора-свеже поврће-6.партија,намирнице за припремање хране

Намирнице за припремање хране-Прва измена конкурсне документације, ЈН. бр.1.1.10/20

Намирнице за припремање хране-Питања и одговори, ЈН бр. 1.1.10/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуге здравствено инспекцијских анализа,Друга партија, Јн бр.1.2.12/20

Обавештење о закљученом уговору-Услуге здравствено инспекцијских анализа, Прва партија, ЈН бр,

Обавештење о закљученом уговору-Електро материјал, ЈН бр.1.1.12/20

Обавештење о закљученом уговору-Иверица, ЈН бр.1.1.14/20

Обавештење о закључењу уговора-Намирнице за припремање хране-Осма партија, хлеб,брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр.1.1.8/19

Одлука о додели уговора-Намирнице за припремање хране, Осма партија-хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр.1.1.8/19

Конкурсна документација-Намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.10/20

Позив за подношење понуда-Намирнице за припремање хране, ЈН бр. 1.1.10/20

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набвка намирница за припремање хране-Осма партија-хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр. 1.1.8/19

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Набавка намирница за припремање хране-хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр. 1.1.8/19

Прва измена Годишњег плана јавних набавки за 2020.годину

Одлука о додели уговора-електро материјал,поновљени поступак, ЈН бр.1.1.12/20

Одлука о додели уговора-Друга партија, услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.12/20

Одлука о додели уговора-Прва партија, услуга здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.12/20

Конкурсна документација-Иверица, ЈН бр.1.1.14/20

Позив за подношење понуда-Иверица, ЈН бр.1.1.14/20

Конкурсна документација – електро материјал, поновљени поступак, ЈН. бр. 1.1.12/20

Позив за подношење понуда-електро материјал, поновљени поступак, ЈН бр.1.1.12/20

Обавештење о обустави поступка јавне набавке- набавка електро материјала, ЈН бр. 1.1.12/20

Конкурсна документација-услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр. 1.2.12/20

Позив за подношење понуда-услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр. 1.2.12/20

Одлука о обустави поступка-јавна набавка електро материјала, ЈН бр.1.1.12/20

Позив за подношење понуда-електро материјал, ЈН бр.1.1.12/20

Конкурсна документација-електро материјал, ЈН бр.1.1.12/20

Јавна набавка услуга-планирање и праћење пројекта, ЈН бр.1.2.15/19-Одлука о измени уговора

Годишњи план јавних набавки за 2020.годину

Обавештење о закљученом оквирном споразуму-Услуга организовања зимовања за децу, ЈН бр.1.2.14/19

Обавештење о закључењу уговора-Материјал за столарске радове, Четврта партија, ЈН бр.1.1.14/19

Обавештење о закључењу уговора, Материјал за столарске радове, Трећа партија, ЈН бр.1.1.14/19

Обавештење о закључењу уговора-Материјал за столарске радове,Друга партија, ЈН бр. 1.1.14/19

Обавештење о закључењу уговора-материјал за столарске радове,Прва партија, ЈН бр.1.1.14/19

Одлука о закључењу оквирног споразума-Услуга организовања зимовања за децу, ЈН бр. 1.2.14/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуга осигурања имовине, ЈН бр.1.2.5/19

Конкурсна документација-набавка услуга зимовања за децу, ЈН бр.1.2.14/19

Позив за подношење понуда-набвка услуга зимовања за децу, ЈН бр.1.2.14/19

Одлука о додели уговора-Четврта партија, грађевински материјал, ЈН бр.1.1.14/19

Одлука о додели уговора-Трећа партија, лимарски материјал, ЈН бр.1.1.14/19

Одлука о додели уговора-Друга партија, браварски материјал, ЈН бр.1.1.14/19

Одлука о додели уговора-Прва партија, столарски материјал, ЈН бр. 1.1.14/19

Услуга осигурања имовине-Одлука о додели уговора, ЈН бр.1.2.5/19

Конкурсна документација-Материјал за столарске радове, ЈН бр. 1.1.14/19

Позив за подношење понуда-Материјал за столарске радове, ЈН бр.1.1.14/19

Обавештење о закљученом уговору-Опрема за домаћинство, машине за прање посуђа, ЈН бр.1.1.18/19

Одлука о додели уговора-Опрема за домаћинство, машине за прање посуђа, ЈН бр.1.1.18/19

Обавештење о закљученом уговору-Опрема за образовање, ЈН бр.1.1.9/19

Обавештење о закљученом уговору-Материјал за молерско фарбарске радове, ЈН бр.1.1.12/19

Одлука о додели уговора-Материјал за молерско фарбарске радове, ЈН бр.1.1.12/19

Конкурсна документација-Опрема за домаћинство, машине за прање посуђа, ЈН бр. 1.1.18/19

Позив за подношење понуда-Опрема за домаћинство, машине за прање посуђа, ЈН бр. 1.1.18/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр. 1.2.16/19

Одлука о додели уговора-Услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр. 1.2.16/19

Позив за подношење понуда-Материјал за молерско фарбарске радове, ЈН бр.1.1.12/19

Конкурсна документација-Материјал за молерско фарбарске радове,ЈН бр.1.1.12/19

Конкурсна документација-Опрема за образовање, ЈН бр.1.1.9/19

Позив за подношење понуда-Опрема за образовање, ЈН бр.1.1.9/19

Обавештење о закљученом уговору-Водоводни материјал, ЈН бр.1.1.10/19

Конкурсна документација-Услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.16/19

Позив за подношење понуда-Услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.16/19

Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски намештај, Прва партија, ЈН бр.1.1.5/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуга осигурања деце, ЈН бр.1.2.8/19

Одлука о додели уговора-Водоводни материјал, ЈН бр.1.1.10/19

Одлука о додели уговора-Осигурање деце, ЈН бр.1.2.8/19

Конкурсна документација-Водоводни материјал, ЈН бр.1.1.10/19

Позив за подношење понуда-Водоводни материјал, ЈН бр.1.1.10/19

Одлука о додели уговора-Канцеларијски намештај, ЈН бр.1.1.5/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН бр.1.2.1/19

Обавештење о закључењу уговора-осигурање запослених

Обавештење o закљученом уговору-материјал за рад са децом

Одлука о додели уговора-Услуга физичко-техничког обезбеђења, ЈН бр. 1.2.1/19

Одлука о додели уговора-Услуга мобилне телефоније, ЈН бр. 1.2.7/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуга осигурања возила, ЈН бр. 1.2.4/19

Обавештење о закљученом уговору-Нови тонери, ЈН бр. 1.1.7/19

Одлука о додели уговора-Материјал за рад са децом, ЈН бр. 1.1.16/19

Одлука о додели уговора-Осигурање запослених, ЈН бр.-1.2.9/19

Обавештење о закљученом уговору-Рачунарска и сродна опрема, ЈН бр. 1.1.6/19

Одлука о додели уговора-Услуга осигурања запослених, ЈН бр.1.2.4/19

Позив за подношење понуда-Материјал за рад са децом,. ЈН бр.1.1.16/19

Конкурсна документација-Материјал за рад са децом, ЈН 1.1.16/19

Позив за подношење понуда-Осигурање запослених, ЈН бр.1.2.9/19

Конкурсна документација-Осигурање запослених, ЈН бр.1.2.9/19

Одлука о додели уговора-Нови тонери, ЈН бр.1.1.7/19

Одлука о додели уговора-Рачунарска и сродна опрема, ЈН бр.1.1.6/19

Обавештење о закључењу уговора-Играчке за децу, ЈН бр. 1.1.15/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера, ЈН бр. 1.2.3/19

Обавештење о закљученом уговору-Услага сервисирања рачунара, ЈН бр.1.2.2./19

Одлука о додели уговора-Играчке за децу, ЈН бр.1.1.15/19

Одлука о додели уговора-Услуга сервисирања рачунара, ЈН бр.1.2.2./19

Одлука о додели уговора-Услуга сервисирања штампача и рециклаже тонера, ЈН бр.1.2.3/19

Конкурсна документација-Играчке за децу, ЈН бр. 1.1.15/19

Позив за подношење понуда-Играчке за децу, ЈН бр.1.1.15/19

Одлука о додели уговора-средства за хигијену, ЈН бр.1.1.1/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуга летовања за децу, ЈН бр.1.2.13/19

Конкурсна документација-Средства за хигијену, ЈН бр.1.1.1/19

Позив за подношење понуда-Средства за хигијену, ЈН бр.1.1.1/19

Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски материјал, ЈН бр. 1.1.3/19

Обавештење о закљученом уговор-Услуга фиксне телефоније, ЈН бр. 1.2.6/19

Обавештење о закљученом уговору-Гориво (моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас), ЈН бр.1.1.2/19

Обавештење о закљученом уговору-Електрична енергија, ЈН бр.1.1.5/19

Обавештење о закљученом уговору-Осма партија, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Обавештење о закљученом уговору-Седма партија, намирнице за припремање хране, ЈН бр. 1.1.8/19

Обавештење о закљученом уговору-Пета партија, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Обавештење о закљученом уговору-Четврта партија, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Обавештење о закљученом уговору-Друга партија, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Обавештење о закљученом уговору-Прва партија, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуга организовања једнодневног пролећног излета за децу, ЈН бр.1.2.11/19

Одлука о додели уговора- Гориво (моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас) Јн бр. 1.1.2/19

Одлука о додели уговора -Услуга фиксне телефоније-ЈН бр.1.2.6/19

Одлука о додели уговора-услуга организовања летовања за децу, ЈН бр.1.2.13/19

Одлука о додели уговора-Електрична енергија, ЈН бр.1.1.4/19

Одлука о додели уговора-Канцеларијски материјал, ЈН бр.1.1.3/19

Одлука о додели уговора-Услуга организовања једнодневног пролећног излета за децу, ЈН бр.1.2.11/19

Позив за подношење понуда-Услуга организовања летовања за децу, ЈН бр.1.2.13/19

Конкурсна документација-Услуга организовања летовања за децу, ЈН бр.1.2.13/18

Обавештење о обустави поступка јавне набавке, Иверица ЈН бр.1.1.13/19

Конкурсна документација-Услуга организовања једнодневног пролећног излета за децу, ЈН бр.1.2.11/19

Позив за подношење понуда-Услуга организовања једнодневног пролећног излета за децу, ЈН бр.1.2.11/19

Осма партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Седма партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Шеста партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Пета партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Четврта партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање харне, ЈН бр.1.1.8/19

Трећа партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање хране, ЈН бр. 1.1.8/19

Прва партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање харне, ЈН бр.,1.1.8/19

Друга партија-Одлука о додели уговора, намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Одлука о обустави поступка-Иверица, ЈН бр.1.1.13/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуге здравствено инспекцијских анализа, Прва партија, ЈН бр.1.2.10/19

Конкурсна документација – Иверица, ЈН бр.1.1.13/19

Позив за подношење понуда – Иверица, ЈН бр.1.1.13/19

ОДлука о додели уговора-Услуге здравствено инспекцијских анализа-поновљени поступак, Прва партија, ЈН бр.1.2.10/19

Измена конкурсне докумнетације,Услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.10/19

Измене и допуне конкурсне документације-Набавка намирница за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Позив за подношење понуда-Услуге здравствено инспекцијских анализа, поновљени поступак, ЈН бр.1.2.10/19

Конкурсна документација-Услуге здравствено инспекцијских анализа, поновљени поступак, ЈН бр. 1.2.10/19

Додатна појашњења конкурсне документације (Питања и одговори 1 ) – Намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.8/19

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-Услуге здравствено инспекцијских анализа,Прва партија, ЈН бр.1.2.10/19

Обавештење о закљученом уговору-Услуге здравствено инспекцијских анализа, Друга партија, ЈН бр.1.2.10/19

Обавештење о закљученом уговору,Електро материјал, ЈН бр.1.1.11/19

Позив за подношење понуда-Намирнице за припремање хране, ЈН бр. 1.1.8/19

Конкурсна документација-намирнице за припремање хране, ЈН бр. 1.1.8/19

Одлука о додели уговора-Друга партија, набавка услуга здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.10/19

Одлука о обустави поступка-Прва партија, услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.10/19

Одлука о додели уговора, јавна набавка електро материјала, ЈН бр.1.1.11/19

Конкурсна документација-Електро материјал, ЈН бр.1.1.11/19

Позив за подношење понуда-Електро материјал, ЈН бр.1.1.11/19

Позив за подношење понуда- услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.10/19

Конкурсна документација -услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.10/19

Обавештење о закљученом уговору-јавна набвака кухињског инвентара, ЈН бр. 1.1.23/18

Обавештење о закљученом уговору-набавка услуга организовања зимовања за децу, ЈН бр.1.2.14/18

Одлука о додели уговора-кухињски инвентар, ЈН бр. 1.1.23/18

Обавештење о закљученом уговору-машина за прање веша са центрифугом, ЈН бр. 1.1.28/18

Одлука о додели уговора-вршење вулканизерских услуга,Друга партија, ЈН бр. 1.1.19/18

Одлука о додели уговора-гуме за путничка возила,Прва партија, ЈН бр.1.1.19/18

Одлука о додели уговора-машина за прање веша са центрифугом, ЈН бр.1.1.28/18

Одлука о додели уговора-услуга организовања зимовања за децу-поновљени поступак, ЈН бр. 1.2.14/18

Додатна појашњења конкурсне документације,набавка кухињског инвентара, ЈН бр. 1.1.23/18

Обавештење о закњученом уговору-Четврта партија, грађевински материјал, ЈН бр. 1.1.17/18

Обавештење о закљученом уговору-Трећа партија, лимарски материјал, ЈН бр.1.1.17/18

Обавештење о закљученом уговору-Друга партија, браварски материјал, ЈН бр. 1.1.17/18

Обавештење о закљученом уговору-Прва партија, столарски материјал, ЈН бр. 1.1.17/18

Прва измена конкурсне документације-јавна набавка кухињског инвентара, ЈН бр. 1.1.23/18

Позив за подношење понуда-кухињски инвентар, ЈН бр. 1.1.23/18

Конкурсна документација-кухињски инвентар, ЈН бр. 1.1.23/18

Обавештење о закљученом уговору-услуга осигурања имовине, ЈН бр.1.2.7/18

Одлука о додели уговора, материјал за столарске радове, Четврта партија-грађевински материјал, ЈН бр. 1.1.17/18

Одлука о додели уговора, материјал за столарске радове, Трећа партија-лимарски материјал, ЈН бр.1.1.17/18

Одлука о додели уговора. материјал за столарске радове, Друга партија-браварски материјал, ЈН бр. 1.1.17/18

Одлука о додели уговора-материјал за столарске радове, Прва партија-столарски материјал, ЈН бр.1.1.17/18

Обавештење о закљученом уговору-ново теретно пик-ап возило, ЈН бр.1.1.26/18

Обавештење о закљученом уговору-ново теретно комби возило, ЈН бр.1.1.27/18

Позив за подношење понуда-услуга организовања зимовања за децу-поновљени поступак, ЈН бр.1.2.14/18

Конкурсна документација-услуга организовања зимовања за децу- поновљени поступак, ЈН бр. 1.2.14/18

Одлука о додели уговора-ново теретно пик-ап возило, ЈН бр. 1.1.26/18

Одлука о додели уговора-ново теретно комби возило, ЈН бр. 1.1.27/18

Одлука о додели уговора-услуга осигурања имовине, ЈН бр.1.2.7/18

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-услуга организовања зимовања за децу, ЈН бр.1.2.14/18

Позив за подношење понуда-матријал за столарске радове, ЈН бр.1.1.17/18

Конкурсна документација-материјал за столарске радове, ЈН бр. 1.1.17/18

Позив за подношење понуда-ново теретно комби возило, ЈН бр. 1.1.27/18

Конкурсна документација-ново теретно комби возило, ЈН бр.1.1.27/18

Позив за подношење понуда – ново теретно пик-ап возило, ЈН бр. 1.1.26/18

Конкурсна документација-ново теретно пик-ап возило, ЈН бр.1.1.26/18

Прва измена конкурсне документације-машина за прање веша са центрифугом,ЈН бр. 1.1.28/18

Конкурсна документација-машина за прање веша са центрифугом

Позив за подношење понуда-машина за прање веша са центрифугом

Одлука о обустави поступка, јавна набавка услуга организовања зимовања за децу, ЈН бр.1.2.14/18

Обавештење о закљученом уговору-Набавка ХТЗ опреме, Друга партија – радна и заштитна обућа, ЈН бр.1.1.20/18

Обавештење о закљученом уговору-Набавка ХТЗ опреме, Прва партија-радна и заштитна одећа, ЈН бр.1.1.20/18

Позив за подношење понуда-услуга организовања зимовања за децу, ЈН бр.1.2.14/18

Конкурсна документација-услуга организовања зимовања за децу, ЈН бр.1.,2.14/18

Набавка ХТЗ опреме-Одлука о додели уговора, Друга партија, ЈН бр.1.1.20/18

Набавка ХТЗ опреме-Одлука о додели уговора, Прва партија, ЈН бр.1.1.20/18

Обавештење о закљученом уговору-материјал за молерско фарбарске радове, ЈН бр.1.1.15/18

Обавештење о закљученом уговору-услуга организовања једнодневног јесењег излета, ЈН бр.1.2.12/18

Одлука о додели уговора-материјал за молерско фарбарске радове, ЈН бр.1.1.15/18

Обавештење о закљученом уговору-опрема за образовање, ЈН бр.1.1.12/18

Одлука о додели уговора-Организовање једнодневног јесењег излета за децу,ЈН бр.1.2.12/18

Одлука о додели уговора-Опрема за образовање, ЈН бр.1.1.12/18

Обавештење о закљученом уговору-Нови тонери, ЈН бр. 1.1.7/18

Конкурсна документација-услуга организовања једнодневног јесењег излета за децу, ЈН бр.1.2.12/18

Позив за подношење понуда-услуга организовања једнодневног јесењег излета за децу, ЈН 1.2.12/18

Конкурсна документација-опрема за образовање,ЈН бр.1.1.12/18

Позив за подношење понуда-опрема за образовање,ЈН бр. 1.1.12/18

Позив за подношење понуда-материјал за молерско фарбарске радове, ЈН бр.1.1.15/18

Конкурсна документација-материјал за молерско фарбарске радове, ЈН бр. 1.1.15/18

Обавештење о закљученом уговору-водоводни материјал, ЈН бр. 1.1.14/18

Обавештење о закљученом уговору-услуга осигурања деце, ЈН бр.1.2.8/18

Одлука о додели уговора-водоводни материјал, ЈН бр. 1.1.14/18

Конкурсна документација-водоводни материјал

Позив за подношење понуда-водоводни материјал

Обавештење о закљученом уговору-услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН бр.1.2.3/18

Одлука о додели уговора-услуга осигурања деце, ЈН бр.1.2.8/18

Одлука о додели уговора-услуге мобилне телефоније, ЈН бр.1.2.2/18

Одлука о додели уговора-услуге физичко-техничког обезбеђења, ЈН бр.1.2.3/18

Обавештење о закљученом уговору-Потрошни материјал, ЈН бр. 1.1.10/18

Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски намештај, ЈН бр.1.1.8/18

Обавештење о закљученом уговору- Услуга осигурања запослених, ЈН бр.1.2.9/18

Обавештење о закљученом уговору-услуга осигурања возила, ЈН бр.1.2.6/18

Одлука о додели уговора-потрошни материјал, ЈН бр.1.1.10/18

Обавештење о закљученом уговору-Трећа партија, месо и месне прерађевине, ЈН бр.1.1.1/18

Одлука о додели уговора-услуга осигурања запослених, ЈН бр.1.2.9/18

Одлука о додели уговора-канцеларијски намештај, ЈН бр.1.1.8/18

Одлука о додели уговора-услуга осигурања возила, ЈН бр. 1.2.6/18

Питања и одговори везани за конурсну документацију, ЈН бр.1.1.10/18-потрошни материјал

Позив за подношење понуда-услуга осигурања запослених, ЈН бр. 1.2.9/18

Конкурсна документација-услуга осигурања запослених, ЈН бр.1.2.9/18

Позив за подношење понуда-потрошни материјал, ЈН бр.1.1.10/18

Конкурсна документација-потрошни материјал, ЈН бр.1.1.10/18

Обавештење о закљученом уговору, играчке за децу, ЈН бр.1.1.9/18

Обавештење о закљученом уговору-Намирнице за припремање хране, Шеста партија,ЈН бр.1.1.1/18

Обавештење о закљученом уговору-услуга сервисирања рачунара, ЈН бр. 1.2.4/18

Обавештење о закљученом уговору-услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера, ЈН бр.1.2.5/18

Одлука о додели уговора, јавна набавка играчака за децу, ЈН бр.1.1.9/18

Одлука о додели уговора-услуга сервисирања рачунара, ЈН 1.2.4/18

Одлука о додели уговора-услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера, ЈН 1.2.5/18

Обавештење о закљученом уговору-средства за хигијену, ЈН бр.1.1.2/18

Позив за подношење понуа-играчке за децу, ЈН бр.1.1.9/18

Конкурсна документација-играчке за децу, ЈН бр.1.1.9/18

Обавештење о закљученом уговору-дидактика, ЈН бр.1.1.24/18

Одлука о додели уговора-Дидактика,играчке, ЈН бр.1.1.24/18

Обавештење о закљученом уговору-Канцеларијски материјал, ЈН бр.1.1.4/18

Обавештење о закљученом уговору-Услуга фиксне телефоније, ЈН бр.1.2.1/18

Одлука о додели уговора-Средства за хигијену-ЈН бр. 1.1.2/18

Обавештење о закљученом уговору-Гориво ЈН бр.1.1.3/18

Обавештење о закљученом уговору-електрична енергија, ЈН бр.1.1.5/18

Обавештење о закљученом уговору-Осма партија-намирнице за припремање харне, ЈН бр.1.1.1/18

Обавештење о закљученом уговору-Седма  партија-намирнице за припремање харне, ЈН бр.1.1.1/18

Обавештење о закљученом уговору-Пета партија-намирнице за припремање харне, ЈН бр.1.1.1/18

Обавештење о закљученом уговору-Четврта партија-намирнице за припремање харне, ЈН бр.1.1.1/18

Обавештење о закљученом уговору-Друга партија-намирнице за припремање харне, ЈН бр.1.1.1/18

Обавештење о закљученом уговору-Прва партија-намирнице за припремање харне, ЈН бр.1.1.1/18

Конкурсна документација-дидактика ЈН бр.1.1.24/18

Позив за подношење понуда-дидактика, ЈН бр. 1.1.24/18

Одлука о додели уговора-гориво, ЈН бр.1.1.3/18

Обавештење о закљученом уговору-услуге здравствене заштите, ЈН бр.1.2.15/18

Одлука о додели уговора-услуга фиксне телефоније, ЈН бр.1.2.1/18

Одлука о додели уговора-јавна набавка електричне енергија, ЈН бр.1.1.5/18

Одлуке о додели уговора-јавна набавка услуга здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр. 1.2.15/18

Одлука о додели уговора-јавна набавка канцеларијског материјала, ЈН бр.1.1.4/18

Обавештење о закљученом уговору – јавна набавка услуга, организовање летовања за децу, ЈН бр.1.2.13/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Осма партија, ЈН бр. 1.1.1/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Седма партија, ЈН бр. 1.1.1/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Шеста партија, ЈН бр. 1.1.1/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Пета партија, ЈН бр. 1.1.1/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Четврта партија, ЈН бр.1.1.1/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Трећа партија, ЈН бр.1.1.1/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Друга партија, ЈН бр. 1.1.1/18

Одлука о додели уговора – јавна набавка намирница за припремање хране, Прва партија, ЈН бр. 1.1.1/18

Позив за подношење понуда-јавна набавка услуга здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.15/18

Конкурсна документација-јавна набвка услуга здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.15/18

Обавештење о закљученом уговору-јавна набавка услуге организовања једнодневног пролећног излета за децу,ЈН бр. 1.2.11/18

Одлука о додели  уговора за јавну набавку услуге организовања летовања,ЈН бр.1.2.13/18

Одлука о додели услуга за јавну набвку услуга организовања једнодневног пролећног излета за децу,ЈН бр.1.2.11/18

Одлука о додели уговора-иверица, поновљени поступак, ЈН бр.1.1.16/18

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-јавна набвка услуга организовања летовања за децу, ЈН бр. 1.2.13/18

Прва измена конкурсне документације-јавна набвка услуга организовања летовања за децу,ЈН бр.1.2.13/18

Позив за подношење понуда-јавна набавка услуге организовања летовања за децу, ЈН бр.1.2.13/18

Конкурсна документација- јавна набавка услуге организовања летовања за децу, ЈН бр. 1.2.13/18

Конкурсна документација-набавка услуге организовања једнодневног пролећног излета за децу

Позив за подношење понуда-излет

Додатна појашњења конкурсне документације-јавна набвка намирница, ЈН бр.1.1.1/18

Позив за подношење понуда-иверица,поновљени поступак, ЈН бр.1.1.16/18

Конкурсна документација-иверица,поновљени поступак,ЈН бр.1.1.16/18

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-иверица, ЈН бр. 1.1.16/18

Одлука о обустави поступка јавне набавке добара-иверица,ЈН бр. 1.1.16/18

Обавештење о закљученом уговору-Електро материјал, ЈН бр.1.1.13/18

Обавештње о закљученом уговору, услуге здравствено инспекцијских анализа, Трећа партија- ЈН бр. 1.2.10/18

Обавештење о закљученом уговору, услуге здравствено инспекцијских анализа, Друга партија-ЈН бр1.2.10/18

Обавештење о закљученом уговору-Услуге здравствено инспекцијских анализа,Прва партија-ЈН бр. 1.2.10/18

Позив за подношење понуда,ЈН бр.1.1.16/18-Иверица

Конкурсна документација,ЈН бр.1.1.16/18-Иверица

Позив за подношење понуда-намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.1/18

Конкурсна документација-намирнице за припремање хране, ЈН бр.1.1.1/18

Одлука о додели уговора-Трећа партија, услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр. 1.2.10/18

Одлука о додели уговора-Друга партија, услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.10/18

Одлука о додели уговора-Прва партија,услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр. 1.2.10/18

Одлука о додели уговора-набавка електро материјала, ЈН бр.1.1.13/18

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-јавна набвака добара,електро материјала,ЈН бр.1.1.13/18

измене и допуне конкурсне документације-набавка електро материјала, ЈН бр.1.1.13/18

Питања и одговори везани за конкурсну документацију-набавка електро материјала, ЈН бр.1.1.13/18

Позива за подношење понуда-јавна набавка добара,електро материјала,ЈН бр.1.1.13/18

Конкурсна документација-јавна набавка добара,електро материјала, ЈН бр.1.1.13/18

Допунска појашњења конкурсне документације,услуге здравствено инспекцијских анализа,ЈН бр.1.2.10/18

Позив за подношење понуда-услуге здравствено инспекцијских анализа, ЈН бр.1.2.10/18

Конкурсна документација-услуге здравствено инспекцијских анализа,ЈН бр.1.2.10/18

Обавештење о закљученом уговору-дидактика, ЈН бр. 1.1.5/17

Одлука о додели уговора-дидактика,ЈН бр.1.1.5/17

Обавештење о закљученом уговору-Опрема за домаћинство,ЈН бр. 1.1.10/17

Обавештење о закљученом уговору-услуга организовања зимовања за децу,ЈН бр 1.2.12/17

Позив за подношење понуда-набавка дидактике,струњаче,ЈН бр.1.1.5/17

Конкурсна документација-набавка дидактике,струњаче,ЈН бр. 1.1.5/17

Обавештење о закљученом уговору-услуга осигурања имовине, ЈН бр. 1.2.5/17

Одлука о додели уговора-опрема за домаћинство,ЈН бр. 1.1.10/17

Одлука о додели уговора-организовање зимовања за децу на Копаонику,ЈН бр.1.2.12/17

Обавештење о закљученом уговору-Материјал за столарске радове,Партија 3-лимарски материјал,ЈН бр.1.1.20/17

Одлука о додели уговора,столарски материјал,Партија 3-лимарски материјал,ЈН бр.1.1.20/17

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-услуга организовања зимовања за децу,ЈН бр.1.2.12/17

Прва измена конкурсне документације-услуга организовања зимовања за децу,ЈН бр.1.2.12/17

Одлука о додели уговора-осигурање имовине,ЈН бр.1.2.5/17

Конкурсна документација-услуга организовања зимовања за децу,ЈН бр.1.1.12/17

Позив за подношење понуда-услуга организовања зимовања за децу,ЈН бр.1.1.12/17

Прва измене конкурсне документације-Опрема за домаћинство,ЈН 1.1.10/17

Питања понуђача и одговори Наручиоца-Опрема за домаћинство,ЈН 1.1.10/17

Конкурсна документација-лимарски материјал,партија3, поновљени поступак – 2

Позив за подношење понуда-лимарски материјал,поновљени поступак – 2

Обавештење о закљученом уговору-Друга партија, мини линије,ЈН бр.1.1.12/17

Обавештење о закљученом уговору-Прва партија,пројектори,ЈН бр.1.1.12/17

Обавештење о обустави поступка-Лимарски материјал,поновљени поступак,ЈН бр.1.1.20/17

Одлука о обустави поступка јавне набавке број 1.1.20/17-Партија бр.3, лимарски материјал

Конкурсна документација – опрема за домаћинство

Позив за подношење понуда-опрема за домаћинство

Одлука о додели уговора-Друга партија,мини линије,ЈН бр. 1.1.12/17

Одлука о додели уговора-Прва партија,пројектори,ЈН бр.1.1.12/17

Обавештење о закљученом уговору-гуме за путничка возила,ЈН бр. 1.1.17/17

Позив за подношење понуда-Партија број 3-лимарски материјал, поновљени поступак, ЈН бр.1.1.20/17

Конкурсна документација-Партија бр.3-лимарски материјал, поновљени поступак, ЈН бр. 1.1.20/17

Позив за подношење понуда-електронска опрема, ЈН бр. 1.1.12/17

Конкурсна документација,електронска опрема, ЈН бр.1.1.12/17

Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр.1.1.8/17-Рачунарска и сродна опрема

Обавештење о закљученом уговору,ЈН бр.1.1.9/17-ХТЗ опрема

Одлука о додели уговора-Гуме за путничка возила, ЈН бр. 1.1.17/17

Обавештење о обустави поступка јавне набавке, ЈН бр.1.1.20/17-Лимарски материјал

Обавештење о закљученом уговру,ЈН бр.1.1.20/17-Грађевински материјал

Обавештење о закљученом уговору,ЈН бр.1.1.20/17-Браварски материјал

Обавештење о закључењу уговора,ЈН бр. 1.1.20/17-Столарски материјал

Обавештење о закљученом уговору-Опрема за образовање,поновљени поступак,ЈН бр.1.1.22/17

Обавештење о закључењу уговора-Нови тонери, ЈН бр. 1.1.15/17

Одлука о додели уговора-опрема за образовање, ЈН бр.1.1.22/17-поновљени поступак

Обавештење о закључењу уговра-дидактика, играчке ЈН бр. 1.1.21/17

Одлука о додели уговра -ХТЗ опрема

Одлука о додели уговора-рачунарска и сродна опрема,ЈН бр. 1.1.8/17

Одлука о обустави поступка јавне набавке,Партија бр.3-Лимарски материјал

Одлука о додели уговора -столарски материјал,ЈН бр. 1.1.20/17

Одлука о додели уговора-дидактика-играчке, ЈН бр. 1.1.22/17

Обавештење о закључењу уговора-осигурање деце

Конкурсна документација-опрема за образовање,поновљени поступак

Позив за подношење понуда-опрема за образовање,поновљени поступак

Одлука о додели уговора-нови тонери

Обавештење о обустави поступка јавне набавке-ЈН бр. 1.1.22/17-опрема за образовање

Одлука о обустави поступка-опрема за образовање,ЈН бр. 1.1.22/17

Позив за подношење понуда-дидактика, ЈН бр.1.1.21/17

Конкурсна документација-дидактика, ЈН бр.1.1.21/17

Обавештење о закљученом уговору-водоводни материјал,ЈН бр. 1.1.14/17

Одлука о додели уговора-осигурање деце

Додатна појашњења конкурсне документације-опрема за образовање, ЈН бр.1.1.22/17

Позив за подношење понуда-опрема за образовање

Конкурсна документација-опрема за образовање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуа – осигурање деце

Измена конкурсне документације – осигурање деце

Обавештње о закљученом уговору – услуге мобилне телефоније

Конкурсна документација – осигурање деце

Позив за подношење понуда – осигурање деце

Одлука о додели уговора-молерско фарбарски материјал

Обавештење о закључењу уговора-Осигурање возила

Обавештење о закључењу уговора-Физичко техничко обезбеђење

Одлука о додели уговора-водоводни материјал

Обавештење о закључењу уговора-Друга партија, материјал за рад са децом

Обавештење о закључењу уговора-Прва партија, потрошни материјал

Обавештење о закључењу уговора-осигурање запослених

Обавештење о закључењу уговора-опрема за образовање, намештај за вртиће

Одлука о додели уговора-услуге мобилне телефоније

Конкурсна документација – материјал за молерско фарбарске радове

Позив за подношење понуда – материјал за молерско фарбарске радове

Одлука о додели уговора – друга партија, материјал за рад са децом

Одлука о додели уговора – прва партија, потрошни материјал

Конкурсна документација – водоводни материјал

Позив за подношење понуда – водоводни материјал

Одлука о додели уговора – опрема за образовање, намештај за вртиће

Обавештење о закљученом уговору – трећа партија месо и месне прерађевине

Одлука о додели уговора – осигурање запослених

Позив за подношење понуда – материјал за рад са децом

Конкурсна документација – материјал за рад са децом

Позива за подношење понуда – опрема за образовање,намештај за вртиће

Конкурсна документација – опрема за образовање,намештај за вртиће

Одлука о додели уговора – осигурање возила

Позив за подношење понуда – осигурање запослених

Конкурсна документација – осигурање запослених

Одлука о додели уговора – ФТО

Обавештење о закљученом уговору – поправка,одржавање,сервис и технички преглед возног парка

Обавештење о закљученом уговру – Шеста партија, свеже поврће

Обавештење о закљученом уговору – сервисирање штампача и рециклажа тонера

Обавештење о закљученом уговору – сервисирање рачунара

Одлука о додели уговора – поправка, одржавање, сервис и технички преглед возног парка

Обавештење о закљученом уговору – средства за одржавање хигијене

Одлука о додели уговора – сервисирање штампача и рециклажа тонера

Одлука о додели уговора – сервисирање рачунара

Обавештење о закљученом уговору – летовање

Обавештење о закључењу уговора – дидактика, играчке

Позив за подношење понуда – возни парк одржавање

Конкурсна документација – возни парк, одржавање

Одлука о додели уговора – дидактика, играчке

Обавештење о закљученом уговору – фиксна телефонија

Обавештење о закљученом уговору – канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору – гориво

Одлука о додели уговора – средства за хигијену

Одлука о додели уговора – летовање

Обавештење о закљученом уговору – електрична енергија

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за припремање хране прва партија – Осма партија

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за припремање хране прва партија – Седма партија

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за припремање хране прва партија – Пета партија

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за припремање хране прва партија – Четврта партија

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за припремање хране прва партија – Друга партија

Обавештење о закључењу уговора – намирнице за припремање хране прва партија – Прва партија

Конкурсна документацција – дидактика,играчке

Позив за подношење понуда – дидактика,играчке,

Одлука о додели уговора – канцеларијски материјал

Обавештење о закључењу уговора – излет

Конкурсна документација – летовање

Позив за подношење понуда – летовање

Одлука о додели уговора – гориво

Одлука о додели уговора – фиксна телефонија

Одлука о додели уговора – електрична енергија

Одлука о додели уговора – излет

Одлука о додели уговора-хлеб,брашно и прерађевине од житарица – 8.партија

Одлука о додели уговора-поврће мрзло и конзервирано – 7.партија

Одлука о додели уговора-свеже поврће – 6.партија

Одлука о додели уговора-свеже воће – 5.партија

Одлука о додели уговора-риба и прерађевине од рибе – 4.партија

Одлука о додели уговора-месо и месне прерађевине – 3.партија

Одлука о додели уговора-млеко и млечни производи – 2.партија

Одлука о додели уговора-роба широке потрошње – 1.партија

Додатна појашњења – организовање једнодневног излета за децу

Конкурсна документација – излет

Позив за подношење понуда – излет

Додатна појашњења 2 – Намирнице за припремање хране

Обавештење о закључењу уговора – опрема за образовање, намештај за вртиће

Одлука о додели уговора – опрема за образовање, намештај за вртиће

Обавештење о поништењу поступка јавне набавке – зимовање

Додатна појашњења – Јaвна набавка добара – Намирнице за припремање хране

Конкурсна документација – опрема за образовање, намештај за вртиће

Позив за подношење понуда – опрема за образовање, намештај за вртиће

Обавештење о закљученом уговору – иверица

Одлука о додели уговора – иверица

Конкурсна документација – намирнице за припремање хране

Позив за подношење понуда – намирнице за припремање хране

Обавештење о закљученом уговору – електро материјал

Обавештење о закљученом уговору – услуге здравствено инспекцијских анализа

Конкурсна документација – иверица

Позив за подношење понуда – иверица

Одлука о додели уговора – eлектро материјал

Одлука о додели уговора – услуге здравствено инспекцијских анализа

Конкурсна документација – електро материјал

Позив за подношење понуда – електро материјал

Конкурсна документација – услуге здравствено инспекцијских анализа

Позив за подношење понуда – услуге здравствено инспекцијских анализа

Oбавештење о закључењу уговора – ново путничко возило

Одлука о додели уговора – ново путничко возило

Обавештење о закљученом уговору  убодна тестера и ударна бушилица

Позив за подношење понуда – ново путничко возило

Конкурсна документација – ново путничко возило

Конкурсна документација убодна тестера и ударна бушилица

Позив за подношење понуда убодна тестера и ударна бушилица

Обавештење о закључењу уговора  дидактика

Обавештење о закључењу уговора рачунарска опрема

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора дидактика играчке

Одлука  o додели уговора рачунарска опрема 2

Oдлука о додели уговора – зимовање

Одлука о додели уговора столарски материјал партија  5 грађевински материјал

Кoнкурсна документација зимовање

Позив за подношење понуда зимовање

Конкурсна документација рачунарска опрема

Конкурсна документација дидактика играчке

Позив за подношење понуда

Позив  за подношење  понуда дидактика играчке

Конкурсна документација материјал за столарске радове  партија 5 – грађевински материјал

Обавештење о закључењу уговора партија бр 3 иверица

Обавештење о закључењу уговора – партија бр 4 лимарски материјал

Поѕив за подношење понуда паргтија 5 грађевински материјал

Обавештење o закључењу уговора партија бр браварски  материјал

Обавештење o закљученом уговору веш машине

Oбавештење o обустави поступка јавне набавке партија –  5 грађевински материјал

Одлука о о додели уговора  веш машине

Одлука o додели уговора  столарски материјал

Одлука o обустави поступка  партија бр 5 грађевински материјал

Обавештење o закљученом уговору клима уређаји

Обавештење o закључењу уговора осигурање  деце

Oбавештење o закљученом уговору-усисивачи

Конкурсна документација-веш машине

Позива за подношење понуда-веш машине

Одлука о додели уговора-клима уређаји

Конкурна документација-Материјал за столарске радове

Обавештење о закључењу уговора-молерско фарбарски материјал

Позива за подношење понуда-столарски материјал

Одлука о додели уговора- осигурање деце

Одлука о додели уговора-усисивачи

Обавештење о закључењу уговора-водоводни материјал

Конкурсна документација-клима уређаји

Позива за подношење понуда-клима уређаји

Конкурсна документација-осигурање деце

Обавештење о закљученом уговору-мобилни телефони

Позив за подношење понуда-осигурање деце

Одлука о додели уговора- молерско фарбарски мат.

Oдлука-додела

Конкурсна документација-водоводни мат.

Конкурсна документација-молерско фарбарски

Конкурсна документација-усисивачи

Обавештење о закљученом уговору-ФТО

Обавештење о закључењу уговора-осигурање запослених

Обавештење-месо Обавештење-свеже воће

Одлука о додели уговора- водоводни мат.

Одлука о додели уговора- осигурање запослених

Одлука о додели уговора- осигурање имовине и возила

Одлука-месо Позив за подношење понуда-водоводни материјал

Позив за подношење понуда-молерско фарбарски

Позива за подношење понуда-усисивачи

Конкурсна документација-осигурање запослених

Позив за подношење понуда-осигурање запослених

Одлука о додели уговора-свеже поврће

Обавештењео закљученом уговору-мат за рад са децом

Одлука о додели уговора- поправкаодржавањесервис возила

Обавештење о закљученом уговору-средства за хигијену

Обавештење о закљученом уговору-летовање

Конкурсна документација-возни парк, одржавање

Одлука о додели уговора-мат.за рад са децом

Позив за подношење понуда-возни парк одржавање

Обавештење о закљученом уговору-ел. енергија

Обавештење о закљученом уговору-фиксна телефонија

Обавештење канцеларијски-Партија1

Обавештење канцеларијски-Партија2

Обавештење канцеларијски-Партија3

Обавештење канцеларијски-Партија4

Обавештење канцеларијски-Партија5

Обавештење о закљученом уговору-усисивачи

Обавештење о закључењу уговора-излет

Обавештење-млеко и млечни производи

Обавештење-поврће мрзло и конзервирано

Обавештење-риба

Обавештење-роба широке потрошње

Обавештење-свеже воће

Обавештење-хлеббрашно и прерађевине

Одлука о додели уговора- летовање

Одлука о додели уговора-усисивачи

Позив за подношење понуда-мат за рад са децом

Конкурсна документација-Материјал за рад са децом

Одлука о додели уговора- I партија

Одлука о додели уговора- II партија

Одлука о додели уговора- III партија

Одлука о додели уговора- IV партија

Одлука о додели уговора- V партија

Одлука о додели уговора-услуге фиксне телефоније

Одлука о додели уговора-млеко и млечни производи

Одлука о додели уговора-поврће мрзло и конзервирано

Одлука о додели уговора-риба

Одлука о додели уговора-роба широке потрошње

Одлука о додели уговора-свеже воће

Одлука о додели уговора-средства за хигијену

Одлука о додели уговора-хлеб,брашно,прерађевине

Одлука о додели уговра-гориво

Конкурсна документација-летовање

Питања и одговори

Позив за подношење понуда-летовање

Конкурсна документација-усисивачи

Одлука о додели уговора- излет

Позива за подношење понуда-усисивачи

Конкурсна документација-услуге здрав заштите

Позив за подношење понуда-услуге здрав заштите

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Конкурсна документација-електро мат

Позив за подношење понуда-електро мат

Одлука о додели уговора-здрав заштита

Обавештењеo закљученом уговору- услуге здравствене заштите

Одлука о додели уговора-eлектро матeријала

Обавештење о закључењу уговора

Позив за поношење понуда-рачунарска 2016

Конкурсна документација-рaчунарска опрема 2016

Позив за подношење понуда-комби

Конкурсна документација-комби

Одлука о додели уговора-рачунарска

Одлука о додели уговора-комби

Конкурсна документација-излет

Позив за подношење понуда-излет

Обавештење о закључењу уговора-комби

Обавештење о закључењу уговора-рачунарска опрема

Related Images: