О НАМА

Вртићи ПУ „Ђурђевдан“ раде сваког радног дана (понедељак- петак), од 6,00 до 16,30 часова.

Распоред дневних активности:

•6,00- 8,00ч- пријем деце уз организоване активности

•8,00- 9,00ч- припрема за доручак, доручак

•9,00- 10,30ч- организоване активности

•10,30- 11,00ч- припрема за ужину, ужина

•11,00- 13,00ч- дневни одмор

•13,00- 14,00ч- припрема за ручак, ручак

•14,00- 16,30ч- организоване активности и одлазак деце кући

Деца четворочасовног и целодневног припремног предшколског програма немају дневни одмор, већ то време користе за организоване активности.

ЈАСЛЕНИ УЗРАСТ:

* група беба- узраст од 06 до 12 месеци старости

* млађа јаслена група- узраст од 12 до 18 месеци старости

* средња јаслена група- узрст од 18 до 24 месеца старости

* старија јаслена група- узраст од 2 до 3 године старости

Када дете пође у јаслице, боравак се постепено продужава. Простор јаслица је организован тако да омогућава кретање деце, а понуда игровног материјала задовољава потребе деце овог узраста. Са децом јасленог узраста раде медицинске сестре- васпитачи.

УЗРАСТ 3- 5, 5 ГОДИНА:

* млађа група- узраст од 3 године старости

* средња група- узраст од 4 године старости

* старија група- узраст од 5,5 година старости

* ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ (целодневни и четворочасовни програм)

Деца овог узраста бораве у простору који је организован кроз различите кутиће/ центре интересовања (ликовни, драмски, кухиња, конструктивни….). Са децом овог узраста раде васпитачи.

Адаптација је веома важна и да би била што успешнија потребан је сарадња родитеља и васпитног особља. То је тежак период и за дете и за родитеље, па се у нашој Установи томе поклања посебна пажња. Када се дете једном адаптира, касније може лакше да се прилагођава новим ситуацијама.

Деци је у јаслицама/ вртићу обезбеђен доручак, ужина и ручак. Оброк је део васпитно- образовног процеса, од тога шта деца једу, до тога како се једе. Током узимања оброка, деца усвајају и усавршавају културолошке навике за време јела и усвајају занања о здравој и правилној исхрани ( здравствено- васпитни рад).

У Установи је организована и исхрана деце која су интолерантна на поједине намирнице или због одређеног здравственог статуса морају бити на дијететском режиму исхране.

Планирање исхране у Установи ради Комисија коју чине: сарадник за превентивно- здравствену заштиту; медицинска сестра на превентивно- здравственој заштити, медицинска сестра- васпитач; васпитач и руководилац централне кухиње (главни кувра).


ДИРЕКТОРИЈУМ

Тијана Ристовић, вршилац дужности директорке Установе

Љиљана Милосављевић , руководиља финансијско рачуноводствених послова ljilja@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/6412588

Љиљана Јоргић, помоћница директорке за педагошки рад, pomoc.dir@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8766841

Јелена Додеровић, секретарка Установе, sekretar@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/6412585


СЕКТОР ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

Бранка Станојевић, стручна сарадница – педагошкиња, branka@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736005

Снежана Малбашић, стручна сарадница – педагошкиња, snezanamalbasic@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/6487382

Александра Пајевић, стручна сарадница – психолошкиња, psiholog@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736057

Марина Николић, стручна сарадница – педагошкиња за физичко, marina@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736008

Јелена Марашевић, дефектолошкиња – васпитач, inkluzivni@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736015

Милинка Недељковић, сарадница за унапређење превентивно здравствене заштите, pzz@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736038

Весна Арсенијевић – виша физиотерапеуткиња, fizioterapeut@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/6412583

Драгана Милетић – руководиља вртића „Цицибан“, ciciban@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736022

Јелена Веселиновић, руководиља вртића „Чуперак“, cuperak@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736031

Јелена Радојевић, руководиља вртића „Бубамара“,  bubamara@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736021

Наташа Јовановић, руководиља вртића „Зека“, zeka@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736034

Александар Весић, руководилац вртића „Колибри“, kolibri@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736026

Јелена Аритоновић, руководиља вртића „Невен“ , neven@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736030

Бранкица Стојковић, руководиља јаслица „Шврћа“, svrca@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736035


СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Вања Илић, службеница за јавне набавке, javnenabavke@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736070

Жаклина Драгојловић, дипломирана економисткиња за финансијско-рачуноводствене послове, obracuni@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/6487381

Славица Радовић, референткиња за финансијско – рачуноводствене послове, caca@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736073

Раданка Колак, благајница, 064/8736072

Светлана Кнежевић, ликвидаторка, 064/8736046

Горан Спасић, службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду, goran@pudjurdjevdan.edu.rs , 064/8736027

Биљана Јелић, референткиња за правне, кадровске и административне послове, prijemdece@pudjurdjevdan.edu.rs, 064/8736071

Слободанка Бојовић, техничка секретарка, mara@pudjurdjevdan.edu.rs


СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА

Саша Павловић, шеф сектора сектора за одржавање и обезбеђење објекта, tehnickasluzba@pudjurdjevdan.edu.rs,  064/6412587


СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПРИПРЕМЕ И ДИСТРУБУЦИЈУ ХРАНЕ

Драган Ђорђевић, шеф сектора за послове припреме и дистрибуције хране, 064/6487380

Related Images: