Почетна

 

На подручју Града Крагујевца налази се Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац која се бави негом, васпитањем и образовањем деце до 7. године.
Настала је издвајањем седам вртића из Предшколске установе „Нада Наумовић“, која је почела са радом далеке 1948. године са неколико група деце. Од тада до данас, израсла је у васпитно – образовну установу која је под својим окриљем имала 15 објеката у различитим деловима града.
Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац, основана је на основу одлуке Скупштине града Крагујевца, дана 17.11.2014. године.
Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац тежи, да кроз стручно усавршање у свим областима, кроз континуирани процес учења, као и кроз праћење и примену нових методичких, педагошких и друштвених тенденције, подиже квалитет рада.
Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац, свој рад темељи на потребама, интересовањима и могућностима деце, својим кадровским и материјалним капацитетима, трудећи се да стекне и одржи поверење родитеља и друштва као целине.

Related Images: