ИНФОРМАТОР О РАДУ ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани, Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац је у складу са Законом о слободном приступу инфромацијама од јавног значаја успешно израдила и објавила Информатор о раду Предшкослке установе „Ђурђевдан“ Крагујевац. У информатору о раду су генерисани сви подаци о функционисању и раду Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац.

У наставку је линк ка Информатору о раду ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац:  

https://informator.poverenik.rs/informator?org=1lLBifHcVNT0ImowC

Related Images: