Erasmus+

Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац је у оквиру Ерасмус+ програма, одобрен КА122 – SCH пројекат мобилности под називом „Шетњом до открића“.

Пројекат траје дванаест месеци, а усмерен је на јачање специфичних знања и педагошких вештина кроз едукацију и размену праксе као и учествовање у Европском простору васпитања и образовања кроз мобилност стручног оспособљавања у Европи.

Циљеви пројекта су:

Јачање педагошких вештина, подизање нивоа компетенција односно капацитета за критичко промишљање и имплементирање иновативних елемената и добрих пракси у васпитно – образовни рад установе;

– Развијање свести о јачању еколошких вредности, развијање љубави и односа према породици као и да деца наше Установе буду отворени и активни грађани Европе и света кроз еколошко деловање.

Практичари и стручни сарадници ПУ „Ђурђевдан“  ће своје циљеве остварити кроз једну активност посматрања праксе (job shadowing), у оквиру које ће посетити Предшколску Установу „Олга Бан“ у Пазину, као и  кроз стручно оспособљавање у трајању од седам дана које ће се одвијати у оквиру установе за образовање одраслих „Максима“ из Сплита где ће се оспособљавати за „outdoor“ активности са децом. Учесници мобилности ће стећи основна знања о теорији и методологији образовне педагогије на отвореном и искуственом учењу. Унапредиће вештине за спровођење учења заснованог на искуству ради обогаћивања свакодневне праксе  и повећања мотивације код деце. Научиће како да дизајнирају и спроводе искуствене и активне активности учења на отвореном.

Откриће иновативне начине коришћења игара, драме и техника импровизације за промовисање „учења кроз рад“.

Учесници мобилности ће све научено преносити на остало васпитно – образовно особље у предшколској установи кроз интерно стручно усавршавање (радионице, хоризонталне размене), као и ван Установе представљањем на трибинама и стручним скуповима. Укратко ће представити стечена знања на Васпитно-образовном већу а такође ће објављивати све вести везане за пројекте мобилности на званичној  web i fejsbook страници Установе. Сваки учесник ће попуњавати EUROPASS – мобилно дидактичко средство које служи за личнин запис постигнутих вештина и знања. Учесници мобилности ће такође користити и e-twining платформу како би се повезали са другим европским вртићима и са њима склапали нове  e-twining пројекте.

Осим конкретних компетенција које ће учесници стећи на едукацији, развијаће и своје дигиталне и комуникативне компетенције, посебно комуникацију на страном језику. Такође ће ширити сопствене границе и видике, градити  позитивне односе и везе са колегиницама из свог вртића али и из других земаља.

Erasmus+ пројекти уопштено доприносе развоју професионалних вештина али и унапређују и личне компетенције. Сматрамо да ће ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац, овим пројектом повећати своју интернационализацију, отвореност те јачати капацитете за учествовање у европском простору васпитања и образовања кроз будуће Erasmus+ и друге пројекте.

О ЕРАСМУС + ПРОГРАМУ

Ерасмус + је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката мобилности и сарадње у областима општег, високог, стручног  и образовања одраслих као и у областима младих и спорта. Настао је 2014. године  а 2021. је ушао у нови седмогодишњи циклус који ће трајати седам година.

Општи циљ и приоритети Ерасмус + програма 2021. – 2027.

Еразмус + програм настоји да у периоду 2021-2027 омогући учешће још већем броју учесника и ширем спектру организација. С тим у вези, нови програм истиче инкузивност, зелене иницијативе и дигитализацију као кључне и најважније приоритете које подржава кроз низ финансијских механизама, затим јачање грађанских вредности, дијалог, културу. Толеранцију и разумевање друштвеног културног и историјског наслеђа.

Општи циљ Програма је да, кроз целоживотно учење, подржи образовни, професионали и лични развој појединаца у области образовања, обула, омладине и спорта.

Провођење времена у другој земљи са циљем учења, односно усавршавања и рада требало би да постане стандард.

На тај начин  Програм значајно доприноси одрживом расту, квалитетнијим радним местима и социјалној кохезији, подстиче иновације и премошћавање јаза у знању, вештинама и компетенцијама у Европи.

Више о Еразмус + програму можете сазнати на  њиховом званичном сајту https://erasmusplus.rs/.


Предшколска установа “Ђурђевдан“ Крагујевац ОБЈАВЉУЈЕ ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА – ЦА МОБИЛНОСТИ у оквиру Ерасмус+ пројекта


У оквиру припремних активности за мобилност појединаца, Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац је путем медија обавестила јавност о почетку реализације пројекта „Шетњом до открића“:

Репортажом из Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац, РТК – 26.09.2023:

Гостовањем у емисији „Мозаик“, РТК – 27.09.2023:

Изјавом за портал „ИнфоКГ“ – 29.09.2023:

https://www.infokg.rs/info/evropski-projekat-setnjom-do-otkrica-u-predskolskoj-ustanovi-djurdjevdan

пружила информације о току, фазама и циљевима пријекта у оквиру ЕРАСМУС + пројекта а финансираним од стране Европске Уније.