КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2023/2024. годину

 

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

Захтев за пријем у целодневни боравак

Изјава за сагласност за прибављање извода из МКР

Изјава за прибављање уверења фонда ПИО

Сагласност родитеља за обраду података

Пристанак родитеља за објаву података

Правилник о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац