КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2023/2024. годину


Списак примљене деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2023/2024. годину и ЛИСТА бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

С П И С А К примљене деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2023/2024. годину

Л И С Т A бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину


Јавни позив за упис деце у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата за радну 2023/2024. годину

Јавни позив за упис деце у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата за радну 2023/2024. годину

Захтев за упис у припремно предшколски програм у трајању од 4 сата

Изјава о обради података

Изјава о ППП радна 2023-2024. година


Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

Захтев за пријем у целодневни боравак

Изјава за сагласност за прибављање извода из МКР

Изјава за прибављање уверења фонда ПИО

Сагласност родитеља за обраду података

Пристанак родитеља за објаву података

Правилник о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац

 

Related Images: