КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2018/19. годину

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ, ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ

 


Јединствени јавни конкурс ПУ „Ђурђевдан“ 2018

Јавни позив ППП ПУ „Ђурђевдан“ 2018

Захтев за пријем деце у целодневни боравак ПУ „Ђурђевдан“ 2018

Захтев ППП ПУ „Ђурђевдан“ 2018

Правилник за пријем деце 2018