КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2023/2024. годину


П Р Е Л И М И Н А Р Н И списак примљене деце, по предшколским установама
и радним јединицама (вртићима) за радну 2023/2024. годину и П Р Е Л И М И Н А Р Н А
листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе
чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

Прелиминарни списак примљене деце по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2023/2024. годину

Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024 годину

1 Закључак о одбацивању дуплих захтева

2 Закључак о одбацивању дуплих захтева

3 Закључак о одбацивању дуплих захтева

4 Закључак о одбацивању дуплих захтева

5 Закључак о повученом захтеву

6 Закључак о одбацивању дуплих захтева

7 Закључак о одбацивању захтева

8 Закључак о одбацивању дуплих захтева

9 Закључак о одбацивњу непотпуних захтева

Образац приговора


Јавни позив за упис деце у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата за радну 2023/2024. годину

Јавни позив за упис деце у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата за радну 2023/2024. годину

Захтев за упис у припремно предшколски програм у трајању од 4 сата

Изјава о обради података

Изјава о ППП радна 2023-2024. година


Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

Захтев за пријем у целодневни боравак

Изјава за сагласност за прибављање извода из МКР

Изјава за прибављање уверења фонда ПИО

Сагласност родитеља за обраду података

Пристанак родитеља за објаву података

Правилник о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац