КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2021/2022. годину

Списак примљене деце у предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2021/2022. годину

Листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/2022. годину

Закључак о одбацивању поднеска


Јавни позив за упис деце у припремни предшколски програм – у трајању од 4 сата за радну 2021/2022. годину

Захтев за упис у четворочасовни припремно предшколски програм

Изјава – извод


Прелиминарни списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2021-2022

Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021-2022 годину

Закључак о одбацивању неблаговремених захтева и одустали од захтева

Закључак дупли 13.03.2021

Закључак дупли 20.03.2021

Закључак дупли 27.03.2021

Закључак дупли 03.04.2021

Закључак дупли 10.04.2021

Закључак дупли 17.04.2021

Закључак дупли 24.04.2021

ПРИГОВОР Образац бр. 6


Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/2022. годину

Обавештење за родитеље/старатеље који су запослени, радно ангажовани или волонтери одређени да раде са COVID пацијентима

Одлука – Фонд ПИО

Захтев за пријем у целодневни боравак

Изјава – извод

Изјава – ПИО

Изјава – Заштита података о личности

Правилник за пријем деце на целодневни боравак у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац