КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2022/2023. годину


Списак примљене деце у предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2022/2023. годину и Листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2022/2023. годину

Списак примљене деце у предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2022/2023 годину

Листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2022/2023. годину

Одлука Комисије за пријем – усвојени приговори

Одлука Комисије за пријем – одбијени приговори


Јавни позив за упис деце у припремно предшколски програм – у трајању од 4 сата за радну 2022/2023. годину

Јавни позив за упис деце у припремно предшколски програм – у трајању од 4 сата за радну 2022/2023. годину

Захтев за упис у четворочасовни припремно предшколски програм

Изјава – Извод из матичне књиге рођених


Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2022/2023. годину

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2022/2023. годину

Захтев за пријем у целодневни боравак

Изјава – Извод из МКР

Изјава – ПИО фонд

Изјава – Сагласност података о личности

Правилник за пријем деце на целодневни боравак у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац