КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2019/20. годину

Документ о утврђивању Листе бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину

Листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину

Документ о утврђивању Списка примљене деце у предшколску установу “ Ђурђевдан “ Крагујевац по радним јединицама ( вртићима ) за радну 2019/2020 годину

Списак примљене деце у предшколску установу “ Ђурђевдан “ Крагујевац по радним јединицама ( вртићима ) за радну 2019/2020 годину

_____________________________________________________________________________

Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019-2020. годину са табеларним приказом

Прелиминарни списак примљене деце по предшколским установана и радним јединицама (вртићима) за радну 2019-2020. годину са табеларним приказом

ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА 2019

Закључак о дуплим захтевима

Закључак о одбаченим захтевима

 


Јединствени јавни конкурс ПУ „Ђурђевдан“ 2019

Захтев за пријем деце у целодневни боравак ПУ „Ђурђевдан“ 2019

Правилник за пријем деце 2019

Изјава ПУ „Ђурђевдан“ 2019

Обавештење о упису деце у припремни предшколски програм

Обавештење о упису електонским путем преко е-вртића

Јавни позив за упис деце у ППП ПУ „Ђурђевдан“ 2019

Захтев за упис деце у ЧППП ПУ „Ђурђевдан“ 2019