КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2024/2025. ГОДИНУ

С П И С А К примљене деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2024/2025. годину и Л И С Т А бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2024/2025. годину

С П И С А К примљене деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2024/2025. годину

Л И С Т А бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и потпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2024/2025. годину


Јавни позив за упис деце у припремни предшколски програм у години пред полазак у школу у трајању од 4 сата за радну 2024/2025. годину

Јавни позив за упис деце у ППП

Захтев за пријем у ППП

Изјава извод из МКР – ППП

Изјава о обради података – ППП


П Р Е Л И М И Н А Р Н И списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2024/2025. годину и П Р Е Л И М И Н А Р Н А листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2024/2025. годину

ПРЕЛИМИНАРНИ списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2024-2025. годину

ПРЕЛИМИНАРНА листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2024-2025. годину

1 – Закључак о одбацивању дуплих електронских захтева

2 – Закључак о одбацивању дуплих захтева

3 – Закључак о одбацивању непотпуних захтева

4 – Закључак о одбацивању ППП захтева

Закључак о утврђивању рока за приговор

Образац приговора


Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2024/2025. годину.

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2024/2025. годину

Правилник о начину, критеријумима и поступку пријема деце у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац

 

Related Images: