КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2021/2022. годину

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/2022. годину

Захтев за пријем у целодневни боравак

Изјава – извод

Изјава – Заштита података о личности

Правилник за пријем деце на целодневни боравак у Предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац