КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2020/2021. годину

Списак примљене деце у предшколску установу „Ђурђевдан“ Крагујевац по радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021 годину

Листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/2021. годину


Прелиминарни списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021. годину

Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/2021. годину

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 16.05.2020. год. 

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 23.05.2020. год.

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 30.05.2020. год.

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 08.07.2020. год.

Закључак о одбацивању непотпуних захтева

Приговор – Образац 6


Обавештење о упису деце у четворочасовни припремно предшколски програм

Јавни позив за упис деце у четворочасовни припремно предшколски програм

Захтев за упис деце у четворочасовни припремно предшколски програм


Одлука о наставку тока рокова Јединственог јавног конкурса за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/21. годину

Одлука о јединственом јавном конкурсу за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/21. годину за време трајања ванредног стања проглашеног у Републици Србији

Јединствени јавни конкурс ПУ „Ђурђевдан“ 2020/2021

Захтев за пријем деце у целодневни боравак ПУ „Ђурђевдан“ 2020/2021

Изјава – извод

Изјава – заштита података о личности

Правилник за пријем деце 2020