Листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и поптпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2022/2023. годину

Листа бодовања и рангирања деце за коју су поднети благовремени и поптпуни захтеви за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2022/2023. годину