Посета Соколани и Спортском клубу „Ердоглија“ – вртић Зека

„Посета Соколани и Спортском клубу „Ердоглија“ – вртић Зека“

Дружење деце и запослених вртића „ Зека“ и тренера СП „ Ердоглија“ се одржало 14.10.2016. у преподневним часовима, у простору сале Соколане. Деца предшколских група „Пчелице“ и „Совице“ су са својим васпитачима, медицинском сестром на пзз, чланом тима за заштиту од насиља., занемаривања и злостављања, стручним сарадником за физичко васпитање, посетила Соколану. Циљ је био да се деца и спортисти СП „Ердоглија“ друже, размењују знања и вештине у области спорта и физичке културе. Родитељи су обавештени о догађају унапред па су деца имала адекватну, спортску опрему.У вртићу пре поласка су договорена правила дружења и игре на спортском терену. Припемљене су медаље ( од картона и траке, деца цртала) . Деца су радила низ вежби у формацији полигона. Подељена на више група (случајним избором) радила су –скакање двема ногама преко препрека, у обруч; скакање једном ногом у празнине положених мердевина, вођење лопте ногом око препрека, наизменично скакање око чуњева исл. Игре и вежбе нису имале такмичарски дух већ су подстицале кооперативност, емпатију,…Деца су помагала једна другима, објашњавала, кориговала померене реквизите,…Тренери су се трудили да буду уз децу у самом извођењу вежби како би указивали на коректно и правилно извођење.На крају дружења сва деца су добила медаље за другарство и неговање спорта. Договорено је чешће дружење са циљем промоције спорта кроз непосредан рад са децом као и уступање сале за активности вртића, по потреби.


 

Related Images: