Прелиминарна листа бодовања и прелиминарни списак примљене деце за радну 2019-2020. годину

Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019-2020. годину са табеларним приказом

Прелиминарни списак примљене деце по предшколским установана и радним јединицама (вртићима) за радну 2019-2020. годину са табеларним приказом

ОБРАЗАЦ ПРИГОВОРА 2019

Закључак о дуплим захтевима

Закључак о одбаченим захтевима

Related Images: