„Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“,

Поштовани родитељи, васпитачи и медицинске сестре – васпитачи,

у наставку је линк приручника за васпитаче под називом „Вртић као сигурно и подстицајно окружење за учење и развој деце“, чији је издавач Министарство просвете науке и технолошког развоја. Приручник је настао у оквиру истоименог пројекта који истиче значај ране превенције, обезбеђивања сигурног и подстицајног окружења, окружења у којем ће се сва деца осећати прихваћено, уважено и у којем ће свако дете имати могућност за учење и развој.

Надамо се да ће вам приручник користити у даљем раду, а све са циљем обезбеђивања сигурног и безбедног окружења за свако дете.

 

С поштовањем,

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

Related Images: