Прелиминарни списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) и Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021-2022.

Related Images: