Стручне сараднице Снежана Малбашић и Александром Пајевић реализовале су радионицу под називом „Самовредновање у функцији унапређивања праксе вртића и предшколске установе“

У петак, 02.12.2022. године реализован је састанак Актива стручних сарадника шумадијског округа у основној школи „Станислав Сремчевић“ са циљем упознавања са процесом самовредновања у предшколским установама.

Стручне сараднице Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац Снежана Малбашић и Александром Пајевић реализовале су радионицу под називом „Самовредновање у функцији унапређивања праксе вртића и предшколске установе“.

Дискусија током радионице је допринела процесу преипитивања сопствене праксе, мењању и унапређивању рада стручних сарадника.

Related Images: