На XVI. стручним сусретима стручних сарадника и сарадника Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац представила се са радом Радионице „Малци зналци“

У периоду од 11. априла до 14. априла реализовани су шеснаести Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника на тему „Професионалне компетенције стручних сарадника и сарадника: допринос грађењу квалитета у предшколксој установи“. Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац представила се са радом Радионице „Малци зналци“ у ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац као основ развоја социјалне повезаности“ чије су ауторке Снежана Малбашић, стручна сарадница-педагошкиња и Александра Пајевић, стручна сарадница-психолошкиња.

Стручном скупу су присуствовале Љиљана Јоргић помоћница директорке за педагошки рад, Александра Пајевић, стручна сарадница-психолошкиња и Јелена Марашевић, дефектолошкиња. Приуство на стручном скупу је допринело оснаживању и унапређивању професионалних копетенција практичарки.

Related Images: