Програми

Предшколска установа, пре свега, служи деци и њиховим основним потребама. Ми водимо рачуна која су интересовања и потребе деце која бораве у нашим јаслицама/ вртићима. За нас је свако дете индивидуа за себе и има свој темпо, начин, пут развоја и прилику да буде оно што јесте и да се у том смеру и развија. Свако, и деца и одрасли, могу да изразе своје мисли, осећања, жеље и потребе и да при том буду поштовани и уважени

 

Програм по коме се ради заснован је на посматрању и праћењу дечјег интересовања конкретне групе и представља скуп идеја деце, родитеља и васпитног особља. Проистиче из дечије унутрашње мотивације и њиховог животног окружења. Рад са децом се планира и реализује кроз игровне активности. Полазиште у изради плана активности су дечије потребе и интересовања, које реализатори васпитно-образовног процеса својим знањем и вештинама креирају, ослањајући се на развојне аспекте личности сваког детета. Активности су проткане садржајима из свих области васпитно-образовног рада:

 

  • ЈАСЛЕНИ УЗРАСТ- нега; социо- емоционални развој; развој сензорно- перцептивних способности; интелектуални развој; развој говора, развој моторичких способности; музичко- ритмички и графичко- ликовни развој;
  • УЗРАСТ 3- 5, 5 година и ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ: развијање почетних математичких појмова; развој говора; свет око нас; ликовна култура; музичка култура; физичка култура.

Улога васпитног особља у остваривању циљева планираних активности је: да мења структуру простора; буде партнер у игри; да ради на очувању дечјег самопоштовања; да ствара услове за развој позитивних социо- емоционалних односа у групи; посматра и прати децу; да истражује и евалуира своју праксу и тиме доприноси квалитетнијем раду са децом; тимски ради са осталим актерима и другим реализаторима програма.

У овој радној години, Установа у својој понуди има: Школицу енглеског језика и Школицу фудбала.

У вртићу “Колибри“, у посебно опремњеном простору, Инклузивном центру, реализује се рад са децом која имају посебе способности.

– програми проистекли из стручног усавршавања –

•У вртићу „Цицибан“ реализује се програм НТЦ систем учења. Један од циљева овог програма је подстицање развоја можданих центара путем стимулације у окружењу, кроз понуду садржаја и неговање дечије радозналости и креативности. Примарни циљ је подршка даровитој деци.

•У вртићу „Бубамара“ реализује се МОНТЕСОРИ програм учења. Један од циљева овог програма је припрема деце за стицање навика, концентрације и самопоштовања. Циљ Монтесори методе је неговање дечије личности, индиректно подстицање интересовања за различите области, а учење задржати природним процесом. То значи подстицати природну жељу за учењем. Мото Монтесори методе је: ПОМОЗИ МИ ДА ТО УРАДИМ САМ-А.