САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Поштовани родитељи,

Поред „Психолошког саветовалишта Ђурђевдан“ психолошку помоћ и подршку можете добити и од групе психолога са дугогодишњим искуством у раду са родитељима деце предшколског узраста. У наставку је линк са бројевима телефона и слободним терминима психолога.

Чувајући себе чувате друге.🦋

Александра Пајевић, психолог

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdps.org.rs%2F83-centar-za-primenjenu-psihologiju%2F1324-savetovaliste-za-roditelje-dece-predskolskog-uzrasta%3Ffbclid%3DIwAR3_5r7StjeojS6s3p_3to20RD8IPQLCQeMqPjlD71s_F_W9Dl5K-O8wbmY&h=AT1L0Tbz8kgTGbXcnjkiDQkRx_39OUR3HQvtP4NhArkRbTq8CM_ZFuKoCaJPZl7hq54MdqYvek5uEMFJ8agVy0cwW5cTZCyYH0AqkYW-M8NhDXOqw1cgXPcNlRpI9K1EZbqtbg

Related Images: