У свим радним јединицама ПУ „Ђурђевдан“ реализоване су превентивне активности планиране календаром дружења

У складу са Развојним планом Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац за период од 2020. до 2023. године и Годишњим планом Тима за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања за радну 2022/2023. годину, у свим радним јединицама ПУ „Ђурђевдан“ реализоване су превентивне активности планиране календаром дружења.

Активности су реализоване са циљем подстицања међугрупне сарадње кроз грађење квалитетних односа.

Related Images: