Вртићи

Вртић „Чуперак““ 

Улица: Ул. 19 Октобра 2Б

Број телефона: 034/336-135

Е-пошта: cuperak@pudjurdjevdan.edu.rs

Ми смо подстицајна средина за развој и учење која пружа пријатну, ведру и веселу  атмосферу свој деци без разлике. Желимо да се више бавимо природом детета, појачамо осетљивост за дечје потребе и осећања, да стекнемо поверење у различите стратегије васпитања и да развијемо нове технике у раду.У нашем вртићу има три јаслене и шест васпитних група, као и четри групе четворочасовног припремно предшколског програма. У нашем тиму ради  психолог – стручни сарадник, деветнаест васпитача, шест медисинских сестара – васпитача, сестра на превентивној здравственој заштити, две сервирке и осам спремачица. У вртићу се као посебни програм организују часови енглеског језика.

Површина објекта: 1294 м2
Површина дворишта: 3000 м2 .

Због близине  Еко – парка, зоо – врт и теретана на отвореном је наш најачи спољни ресурс. 


Вртић „Цицибан“

Улица: Кнеза Милоша 21а

Број телефона: 034/300-845

Е-пошта: ciciban@pudjurdjevdan.edu.rs

Вртић се налази у улици Кнеза Милоша 21а , у близини књажевско-српског театра и Прве крагујевачке гимназије и ОШ“Мома Станојловић“. Саграђен је 1974.године и од тада до данас то је најлепше архитектонско дело по мери детета. Наш вртић оспособљава дете за самосталан и одговоран живот уз поштовање основних љуцких вредности, сарадњу, заједништво, кроз примену и имплеметацију иновативних метода, мала истраживања, НТЦ систем учења, интегрисано учење.  Вртић има седам соба, пет соба поседује излаз на терасе и велику салу, поседује и  два опремљена справама, дечија дворишта. Вртић је функционалан и по мери детета а централна сала нам омогућава заједничке активности свих васпитних група.У нашем вртићу има две јаслене и шест васпитних група, као и седам група четворочасовног припремно предшколског програма. У вртићу тим чине стручни сарадник педагог, четрнаест васпитача плус седам у четворо часовном припремном програму, пет медицинских сестара васпитача, сестра на превентивној здравственој заштити, две сервирке и пет спремачица. Заједнички циљ нашег тима  је срећно дете које живи и расте у сигурном, лепом и подстицајном окружењу.


Вртић „Бубамара“

Улица: Мике Антића бб

Број телефона: 034/319-280

Е-пошта: bubamara@pudjurdjevdan.edu.rs

Наш вртић негује рад у мешовитим групама са акцентом на индивидуализованом приступу сваком детету. Визија нашег тима је ЗНАМ,УМЕМ, МОГУ – ПУСТИ МЕ ДА УРАДИМ САМ. У нашем врићу се као специјализовани програми спроводе рад са Монтесори материјалима и школа страних језика „Врабац“. У нашем вртићу има три јаслене и осам васпитних група, као и четри групе четворочасовног припремно предшколског програма. Тим који чини вртић Бубамара су двадесет васпитача, седам медицинских сестара веспитача, два сарадника за реализацију превентивно – здравствене заштите, три сервирке, седам спремачица и магационер. Десет радних соба и сала за пријем деце са Монтесори кутком као и велико, ограђено, безбедно двориште са летњиковцем и опремљено спрвама чине простор у коме се деца  свакодневно друже и уче.


Вртић „Колибри“

Улица: Јосифа Шнерсона 3а

Број телефона: 034/323-240

Е-пошта: kolibri@pudjurdjevdan.edu.rs

Ми смо вртић који деци и родитељима пружа максималну безбедност, сигурност и изводи децу на пут знања и хуманости уз сво поштовање различитости сваке врсте. Тежимо да будемо вртић прилгођен и опремљен да пружи максималну могућност да искажу своје потенцијале, не правећи разлику између деце. Отворен за родитеље и њихове идеје. Простор у коме се сви пријатно осећају и то осећање носе са собом и шире га даље.
Површина вртића је 1908м, има 13 радних соба,зубарску ординацију, развојну групу (соба за боравак деце, сензорна соба, соба са интерактивним подом и просторија за индивидуални рад). У нашем вртићу има четири јаслене и девет васпитних група, као и две групе четворочасовног припремно предшколског програма.
Двориште је површине 3052м, и опремљено је справама. У нашем тиму ради један стручни сарадник,један сарадник, двадесет и четири васпитача, четрнаест медицинских сестара васпитача, сарадник на превентивној здравсвеној заштити, четири сервирке и десет спремачица.У подрумском делу вртића је централна кухиња установе у којој раде три кувара, пекар и четири помоћна радника. Вртић је отворен 1974 године. 


Вртић „Невен“

Улица: Радомира Бугарског бб

Број телефона: 034/334-251

Е-пошта: neven@pudjurdjevdan.edu.rs

Васпитно – образовни програм у нашем вртићу се темељи на дечијим способностима, омогућено је довољно простора за истраживање сваког детета, деца стичу нова искуства, проналазе своје путеве размишљања, игре и учење кроз игру, уз уважавање развојних и посебних потреба и права детета. Желимо да будемо вртић у ком се дете осећа сигурно, срећно и заштићено.У нашем вртићу има јаслене и шест васпитних група, као и четри групе четворочасовног припремно предшколског програма.

Тим вртића Невен чине један сарадник физио – терапеут, двадесет пет васпитача, десет медицинских сестара васпитача, сарадник на превентивној здравственој заштити, четири сервирке и седам спремачица. Од специјализованих и посебних програма се спроводи школица спрта и енглески језик.

Површина дворишта -1620

Површина објекта -2002

У вртићу има 14 радних соба (9 за групе вртића-узраст деце од 3 до 7 година, 5 радних соба за јаслице –узраст деце од 1 до 3 године).


Вртић „Зека“

Улица: Сутјеска бб

Број телефона: 034/323-456

Е-пошта: zeka@pudjurdjevdan.edu.rs

Наш вртић деци пружа квалитетно васпитање и образовање, породици пружамо подршку у оспособљавању деце за живот. Желимо да вртић буде средина за подстицај развоја све деце, у којој запослени и родитељи удружују све своје способности и могућности да обезбеде квалитетније одрастање деце. Наш тим чине стручни сарадник за физичко васпитање, шеснаест васпитача, пет сестара васпитача, сестра на превентивној здравственој заштити, две сервирке, четири спремачице и две вешерке. Вртић поред седам радних соба поседује и пространо двориште опремљено справама


Јаслице „Шврћа“

Улица: Николе Пашића  бб

Број телефона: 034/333-286

Е-пошта: svrca@pudjurdjevdan.edu.rs

Мисија нашег тима је да дамо подршку дечијем развоју и напредовању као и самој породици. Трудимо се да направимо јасле по мери детета и да поштујемо индивидуалне потребе деце а не само да их „чувамо“. Простор јаслица чине: 1 радна соба (32 квадрата) у којој је простор за пресвлачење и хигијену деце; мала соба од 6 квадрата У нашем тиму ради пет медицинских сестри – васпитача, једна сервирка и једна спремачица. 

Related Images: