Обавештење

ПУ ,,Ђурђевдан“

Крагујевац

Број: 01-1586

Датум: 31.03.2020. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Драга децо, родитељи, старатељи и други законски заступници,

Обавештавам вас да ће од 01.04.2020. године кренути са радом „вртић од куће“. У „вртићу од куће“ породица је примарни и најважнији васпитач деце и представља први контекст у коме се одвија дечје учење и развој. Улога система институционалног предшколског васпитања и образовања је да подржи породице у остваривању њихове васпитне функције, да са њима гради отворену комуникацију и понуди им информације, саветодавну помоћ, идеје и предлоге за заједничко учешће деце и одраслих у различитим животно-практичним активностима и игри.

            Сваки васпитач/ мед. сестра васпитач ће формирати „вртић од куће“ – онлајн заједницу подршке и размене са породицама из своје групе. Циљ онлајн заједнице је смислено организвање времена и активности родитеља и деце у условима изолације. Васпитачи/ мед. сестре васпитачи ће подстицати повезивање и размену искустава деце и њихових породица на нивоу сваке групе, поштујући принцип добровољности учешћа породица. Организоване активости, подршка и квалитетна сарадња могу нам бити извор снаге и инспирације у наредним данима. Важно је да се осетимо сигурно, прихваћено и да активно учествујемо у оквиру наших онлајн заједница.

За здравље и задовољство свих!

 

 

С поштовањем,

Директор ПУ ,,Ђурђевдан“ Крагујевац

Сања Јаковљевић, с.р

 

Related Images: