„Разиграни родитељи“ у Великом парку

У суботу 18. јуна 2022. године Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац је узела учешће у реализацији активности коју је организовао град Крагујевац под називом -Промоција заједнице подстицајног родитељства и укључивања родитеља „Разиграни родитељ“.

Активност је реализована у Великом Парку који је био место окупљања  родитеља и њихове деце, сарадника на програму подршке родитељству и раном развоју и представника институција из Крагујевца из области образовања, здравствене и социјалне заштите. Активност је имала за циљ подстицање респонзивности и разиграности код родитеља који су са децом учествовали у традиционалним играма као што су: игре спретности, снаге, прецизности, разиграни шкраб, надвлачење конопца, игре бацања, брзине и игре „живе стене“.

Related Images: