Шеста Национална конференција о раном развоју и родитељству „Навијамо за родитеље“

12.12.2022. године у организацији Београдског психолошког центра организована је хоризонтална размена практичара из 15 локалних заједница Србије, водитеља  обуке и супервизора са циљем јачања капацитета стручњака за пружање услуга подршке деци и породици у Породично оријентисаним раним интервенцијама (ПОРИ). Учесници размене су у радној и креативној атмосфери, чинили корак напред ка мењању постојеће праксе услуга које у фокус стављају дете и његову породицу. Представници наше Установе, настављају да са практичарима из сектора здравства и социјалне заштите јачају капацитете Тима за ПОРИ Крагујевца.

Затим, 13.12.2022. године одржана је 6. Национална конференција о раном развоју и родитељству „Навијамо за родитеље“, где су присуствовали    професионалци из различитих области раног развоја, представници приватног сектора, практичари, медији, родитељи и старатељи. Упознали су се и дискутовали о савременим доказима, праксама и јавним политикама, све у циљу унапређивања постојећег стања услуга за најмлађе у Србији. Конференцију је  организовао УНИЦЕФ кроз програм сарадње са Владом Републике Србије.

Професионалци и експерти у области раног развоја, доносиоци одлука, родитељи дали су допринос у партнерству за јачање орбита подршке-улоге заједнице, локалних самоуправа, приватног сектора и медија, о ефектима програма подршке родитељству, улагањима у професионални развој заснован на научним доказима и ширењу одрживих пракси подршке раном развоју и родитељству.

Related Images: