Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Набавка намирница за припремање хране-хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр. 1.1.8/19

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда-Набавка намирница за припремање хране-хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр. 1.1.8/19