Обавештење о закључењу уговора-Намирнице за припремање хране-Осма партија, хлеб,брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр.1.1.8/19

Обавештење о закључењу уговора-Намирнице за припремање хране-Осма партија, хлеб,брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр.1.1.8/19