Документ о утврђивању Листе бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину

Документ о утврђивању Листе бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2019/2020. годину