Спортске активности у оквиру дечје недеље у вртићу „Зека“

„Спортске активности у оквиру дечје недеље у вртићу „Зека““

У оквиру дечије недеље стручни сарадник са физичку културу Марина Николић у сарадњи са локалном заједницом- фудбалским клубом „ Ердоглија“ организовали су активност рекреативног карактера на спортским теренима код месне заједнице „ 21 Октобар“ са децом из предшколско припремних четворочасовних група.
Са децом предшколског узраста из целодневног боравка спортске активности су организоване у вртићу али и у сали Соколане.

Related Images: