КАДА ДОЂЕ ТЕШКО ВРЕМЕ СЕТИМО СЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ НА ПРЕВЕНТИВИ

Да ли је требала да се деси  појава вируса  корона у Србији и  обољевање COVID-19, да би се стручна али и шира јавност сетила да постоји 540 медицинских сестара у предшколским установама које се баве необичним и специфиним послом. А шта ради и колико је битна у породици предшколаца  схватамо тек када нам пошаст закуца на врата.

Медицинске сестре  које раде у области превентивне здравствене заштите  су  образоване, искусне и посвећене  професији,поносне на чињеницу да припадају лиценцираним медицинским сестрама о које се отима цео свет ,одајући им тиме признање за професионалну компетеност.


Активности на усвајању здравих стилова живота у циљу очувања и унапређења здравља детета

Oсновни задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивно-здравствене заштите у предшколској установи jе подршка развијању здравих стилова живота код деце и здравствено-васпитни рад са родитељима, односно старатељима деце, у циљу очувања и унапређења здравља и правилног раста и развоја деце. Здравствено васпитање обухвата низ активности које имају за циљ промоцију здравља и унапређење здравствено-васпитног рада са децом предшколског узраста, васпитним особљем и родитељима, односно старатељима деце 

За  планирање и реализацију својих здравствено васпитних садржаја  медицинска сестра је увек оригинална, увек први аутор, јер једностано у  професији медицинских сестара нема сличних  описа послова  па самим тим  не постоје ни  репери по којима се водимо.

Једини  начин и место где медицинске сестре на превентиви могу добити идеје, разменити искуства инспиративне праксе, могуће начине реализације и увид у квалитет онога што се планира и реализује су организовани Конгреси и стручни скупови у области превентивне здтаватвене заштите у оргнизација струковног удружења СУМСПУС.
Специфичности рада медицинске сестре у предшколској установи огледа се у чињеници  да  испред себе нема пацијента за којег је примарно школована, већ дете са свим његовим посебностима.              

Због тога је њен  најважнији део мисије здравствено васпитни  рад и садржаји  примерени детету али и одраслима.
Креативност медицинских  сестара на превентиви и  на који начин и колико су савладале вештине јавног наступа, презентације својих ауторских  радова, смишљеног вођења разговора са децом и одраслима, на који начин  приближавају здтавствену проблематику циљној групи  најбоље можемо посматрати из угла садржаја самих радова/шта смо све видели, квалитет приказаног,као и из угла како конципирати оно што приказујемо радом.  

  Када  вршимо анализу  здравствено васпитних садржаја  представљених на нашим конгресима имамо  три  питања:

 1.  Где све можемо  да пронађемо  изворе за креирање  здравствених и васпитних садржаја, тј. на основу чега бирамо и креирамо оно сто радимо?  
 2.  Друго питање,је питање повезаности  здравствено васпитних садржаја  са основама програма,тј,како планирамо оно што радимо?         
 3.  Треће питање је питање шта све ради сестра на превентиви и које улоге има?

         Могуће садржаје проналазимо у различитим изворима:   

 •       у  процесу праћења, посматрања реалног дешавања у групи   
 •       у потреби да преиспитујемо своју праксу   
 •       у свакодневним практичним, животним, радним активностима деце и одраслих           
 •       у дечјим питањима, предлозима, коментарима
 •       у свакодневним дешавањима,животним ситуацијама у вртићу у породичном окружењу и средини  
 •       у идејама које нам отвара само физичко уређење средине и материјали, дидактика коју имамо или немамо    
 •       у појединим проблематичним ситуацијама у којима  се доводи у питање здравље, сигурност, безбедност деце и одраслих,у  ситуацијама угрожених социјалних односа
 •       у свакодневним, рутинским  пословима сестре на превентиви датих у правилнику.

 Избор, креирање здравствено васпитних садржаја у процесу рада са деом у директној је вези са основама програма, тј са програмом који креирамо у раду са децом.   

 •        Програм није збир активности,садржаја кроз које водимо дете да нешто усвоји,савлада.  
 •       Програм  је оквир који поставља принципе, функцију, вредности према којима се боји и гради конкретна пракса. Зато је важно, да избори садржаја, здравственог и васпитног рада дају слику вредности које градимо и шта желимо да постигнемо.Такође, је важно размевање и прихватање вредности на личном и заједничком о плану.    
 •       Програм наглашава значај односа-како се они виде, како се граде, да ли су сви учесници уважени, које су позиције детета присутне и видљиве? Да ли су и како укључени други одрасли? Како садржаји  у раду дају слику умрежавања и повезивања свих актера? 
 •       Програм  поставља основе за грађење окружења у вртићу, окружење вртића, за грађење физичког и социјалног окружења. Садржаји рада дају слику ко је све и како учествовао у уређењу средине, како је грађена заједница деце и одраслих у којој се сви осећају добро и уважено, без обзира на разлицитости међу нама.

           Треће питање уско повезано са  здравственим и васпитним садржајима, је питање компетентности медицинске сестре  и улога које остварује. Оне су многобројне и свеобухватне и можемо их груписати:     

 • улога у конципирању, избору тематике којом  се бавимо у пракси
 • улога у избору  приоритетних тема и   активности                                                      
 • улога едукатора-прикупљање информација, давање информација, прикупљање података,  давање стручних упустава, објашњења, демонстрација поступака деци, васпитачима, родитељима  
 • улога као члана тима који прави планове, планира кораке и пружа подршку деци, родитељима, запосленим, васпитачима у неговању здравих стилова живота                    
 • улога у предузимању конкретних мера и процедура у ситуацијама у којима јесте или може бити угрожено здравље деце и одраслих 
 •  улога у праћењу и документовању својих активности                                                       
 •  у избору садржаја здравствених и васпитних активности,потребно је постављати питања која имају аналитичку и отворену димензију:

                  –  како разумем дете и детињство, да ли дете видим као актера, активног учесника, носиоца права                                                                                                                                

                –    да ли програм прихватам уско, нешто што реализујем или широко, нешто  што градим 

                 – да ли градим процес на слушању деце ,консултујући се са њима,повезујем искуство,да ли укључујем породицу и ресурсе из окружења

                 – да ли у неговању здравих стилова живота ,васпитним поступцима,подржавам укљученост свих,да ли знам како се свако осећа  

                 – да ли садржаји, активности омогућавају и подржавају вршњачко учење,различито изражавање,разумевање себе и других.
Та и друга питања   треба да су видљива у избору и развијању садржаја,да је видљив процес,да су видљиви извори,зашто се бавимо одређеним темама.

Такође је важно да се виде кораци  развијања теме, које ресурсе смо ангажовали и који су нам ефекти бављења тим садржајима и шта даље.       

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                    С поштовањем,

                                                                                                Председница Савеза

                                                                                                   Јадранка Спасић

Related Images: