Брошура за родитеље „Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“ – ЦИП центар за интерактивну педагогију

Поштовани родитељи,

у складу са Планом активности Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац на пројекту „Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу“, као подршку раду предшколске установе у раду са породицама на даљину, ЦИП- Центар за интерактивну педагогију креирао је брошуре за реализацију различитих активности у домену сарадње са породицом.

У наставку је брошура за родитеље деце предшколског узраста„Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“ која има за циљ да пружи подршку породици у остваривању њене васпитне функције.

Наљубазније вас молимо да попуните кратак упитник о евалуацији „Упитник о брошури“ након упознавања са брошуром.

Унапред се захваљујемо на сарадњи.

С поштовањем

Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац

Related Images: