Прелиминарни списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2022/2023. годину и Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2022/2023. годину

Related Images: