Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац је у оквиру Ерасмус+ програма, одобрен КА122 – SCH пројекат мобилности под називом „Шетњом до открића“

Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац је у оквиру Ерасмус+ програма, одобрен КА122 – SCH пројекат мобилности под називом „Шетњом до открића“.

Пројекат траје дванаест месеци, а усмерен је на јачање специфичних знања и педагошких вештина кроз едукацију и размену праксе као и учествовање у Европском простору васпитања и образовања кроз мобилност стручног оспособљавања у Европи.

Циљеви пројекта су:

– Јачање педагошких вештина, подизање нивоа компетенција односно капацитета за критичко промишљање и имплементирање иновативних елемената и добрих пракси у васпитно – образовни рад установе;

Развијање свести о јачању еколошких вредности, развијање љубави и односа према породици као и да деца наше Установе буду отворени и активни грађани Европе и света кроз еколошко деловање.

Практичари и стручни сарадници ПУ „Ђурђевдан“  ће своје циљеве остварити кроз једну активност посматрања праксе (job shadowing), у оквиру које ће посетити Предшколску Установу „Олга Бан“ у Пазину, као и  кроз стручно оспособљавање у трајању од седам дана које ће се одвијати у оквиру установе за образовање одраслих „Максима“ из Сплита где ће се оспособљавати за „outdoor“ активности са децом. Учесници мобилности ће стећи основна знања о теорији и методологији образовне педагогије на отвореном и искуственом учењу. Унапредиће вештине за спровођење учења заснованог на искуству ради обогаћивања свакодневне праксе  и повећања мотивације код деце. Научиће како да дизајнирају и спроводе искуствене и активне активности учења на отвореном.

Откриће иновативне начине коришћења игара, драме и техника импровизације за промовисање „учења кроз рад“.

Учесници мобилности ће све научено преносити на остало васпитно – образовно особље у предшколској установи кроз интерно стручно усавршавање (радионице, хоризонталне размене), као и ван Установе представљањем на трибинама и стручним скуповима. Укратко ће представити стечена знања на Васпитно-образовном већу а такође ће објављивати све вести везане за пројекте мобилности на званичној  web i fejsbook страници Установе. Сваки учесник ће попуњавати EUROPASS – мобилно дидактичко средство које служи за личнин запис постигнутих вештина и знања. Учесници мобилности ће такође користити и e-twining платформу како би се повезали са другим европским вртићима и са њима склапали нове  e-twining пројекте.

Осим конкретних компетенција које ће учесници стећи на едукацији, развијаће и своје дигиталне и комуникативне компетенције, посебно комуникацију на страном језику. Такође ће ширити сопствене границе и видике, градити  позитивне односе и везе са колегиницама из свог вртића али и из других земаља.

Erasmus+ пројекти уопштено доприносе развоју професионалних вештина али и унапређују и личне компетенције. Сматрамо да ће ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац, овим пројектом повећати своју интернационализацију, отвореност те јачати капацитете за учествовање у европском простору васпитања и образовања кроз будуће Erasmus+ и друге пројекте.

Related Images: