Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац на Седмој конференцији Мреже РЦ и СЦУ Србије „Актуелности у образовном систему Републике Србије 7“

Конференција Мреже РЦ и СЦУ Србије „Актуелности у образовном систему Републике Србије 7“ одржана је у хотелу „Цептер“ у Врњачкој Бањи у периоду од 09.10. до 11.10.2023. године. Испред Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац, конференцији је присуствовала директорка Сања Јаковљевић. Конференцију је званично отворила министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић у присуству Милана Пашића, помоћника министарке за предшколско и основно образовање и васпитање. Теме овогодишње Конференције пружиле су одговоре на важна питања праћења рада запослених, планирања, руковођења, обезбеђивања законитости рада установе, развоја сарадње са родитељима и осталим актерима. Неке од тема које су биле заступљене су: „Праћење и унапређење рада запослених“, „Примена савременог менаџмента у установама образовања и васпитања“, „Обезбеђивање законитости рада Установе“, „Финансијско и административно управљање радом Установе“. Конференцији је присутвовало више од 220 директора школа и предшколских установа.

Related Images: