П Р Е Л И М И Н А Р Н И списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2023/2024. годину и П Р Е Л И М И Н А Р Н А листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

П Р Е Л И М И Н А Р Н И списак примљене деце, по предшколским установама
и радним јединицама (вртићима) за радну 2023/2024. годину и

П Р Е Л И М И Н А Р Н А
листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе
чији је оснивач град Крагујевац за радну 2023/2024. годину

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА 2024/2025. годину

Related Images: