Промоција Приручника „Растимо са децом“

„Промоција Приручника „Растимо са децом“

У четвртак,1.децембрау вртићу „Чперак“ одржана је промоција приручника за васпитаче који раде са децом од 3 до 6,5 година.Аутори су стручни сарадници,Анита Ерић из ПУ „Нада Наумовић“ и Тања Павловић из ПУ „Ђурђевдан“.Ауторке су предтавиле свој приручник који је,како су нагласиле,намењен свим практичарима који имају за циљ да уче заједно са децом,и медицинским сестрама –васпитачима и васпитачима и сарадницима и стручним сарадницима.
Укупно је присуствовало 85 запослених из обе предшколске установе
.Приручник обухвата све важне процесе рада у вртићу и установи.Посебну пажњу,у првом делу књиге, заузимају делови који се односе на :
 Рани развој,рано учење
 Учење кроз игру
 Пријатељство и просоцијално понашање
 Како размишљају деца предшколског узраста
 Социјални развој
 Сарадња са родитељимаДеца
 Примена Правилникавезаних за рад у ПУ
 Диверсификовани програми
 Самовредновање
 Стручно усавршавање
 Искустено учење
 Заштита деце од насиља,злостављања и занемаривања
 Мултикултуралност и интеркултуралност
 Социјална и образовна инклузија у ПУ
 Индивидуализација у раду са децом и породицом
 Даровита деца
 Примери из праксе
У другом делу приручника налазе се мерни инстументи за праћење квалитета рада у овим областима,као и порука ауторки да:

АКО ЗНАМО ДА СЛУШАМО , ДЕЦА СУ НАШИ НАЈБОЉИ УЧИТЕЉИ. ДИЈАДА ДЕТЕ-ОДРАСЛИ ПРЕДСТАВЉА СЛИКУ ДВА РАВНОПРАВНА ПАРТНЕРА КОЈА ЗАЈЕДНО ОТКРИВАЈУ СВЕТ, ПОКРЕЋУ ПРОМЕНЕ, САЗРЕВАЈУ.
ЗАТО,НЕ ПРОПУСТИМО ПРИЛИКУ ДА РАДЕЋИ СА ДЕЦОМ,
РАСТЕМО УЗ ЊИХ.

Related Images: