ОДЛУКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/21. ГОДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ОДЛУКА О ЈЕДИНСТВЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/21. ГОДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Related Images: