Одлука Градског веће града Крагујевца о организовању превоза путника

Градско веће града Крагујевца је на седници одржаној 24. марта 2020. године донело Одлуку о организовању превоза путника у друмском саобраћају ради реализације радних задатака запослених у здравственој и социјалној заштити у време ванредног стања. Одлуком која је донета на основу захтева установа у здравственој и социјалној заштити утврђује се право на повлашћени превоз без накнаде са неограниченим временом трајања и без возне исправе лицима из ових установа која имају радни задатак за време трајања ванредног стања и то за све зоне на територији града Крагујевца.

Јавни превоз путника запослених у здравственој и социјалној заштити организоваће ЈКП „Шумадија“ Крагујевац по принципу посебног линијског превоза и реду вожње који ће бити прилгагођен раду установа. Превоз без накнаде запослени остварују без издатог решења а на основу списка које ће здравствене и установе социјалне заштите поднети ЈКП „Шумадија“Крагујевац. Превозници који буду обављали градски и приградски превоз биће у обавези да предузму све неопходе мере заштите и дезинфекције у аутобусима, а у складу са епидемиолошком ситуацијом путници су дужни да носе рукавице и маске и да међу собом држе прописану раздаљину.

На данашњој седници Градског већа донета је и одлука којом је утврђено да се трошкови боравка детета у Приватној предшколској установи не надокнађују за дане викенда, државних и верских празника који се празнују у Републици Србији и обележавају нерадно, као и у случају увођења ратног или ванредног стања, проглашења ванредне ситуације или другог поремећаја изазваног вишом силом (реконструкција објекта, санације, адаптације објекта, елементарне непогоде…), који као последицу имају прекид рада установе. Имајући у виду да је у постојећим актима органа Града који се односе на накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи постојала правна празнина, одлука је донета ради регулисања поступања у случају када приватна предшколска установа, услед ратног или ванредног стања или елементарне или друге веће непогоде, није у могућности да пружи услугу целодневног боравка, чувања и васпитања деце.

Прес центар

www.kragujevac.rs

Related Images: