Прелиминарни списак примљене деце и Прелиминарна листа бодовања и рангирања за радну 2020/2021. годину

Прелиминарни списак примљене деце, по предшколским установама и радним јединицама (вртићима) за радну 2020/2021. годину

Прелиминарна листа бодовања и рангирања деце за пријем у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2020/2021. годину

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 16.05.2020. год.

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 23.05.2020. год.

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 30.05.2020. год.

Закључак о неразматрању дуплих захтева од 08.07.2020. год.

Закључак о одбацивању непотпуних захтева

Приговор – Образац 6

 

 

Related Images: