На Стручној конференцији за васпитаче, одржаном на Тари, од 1.12. до 4.12.2022. године, Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац се представила презентацијом примера добре праксе

На Стручној конференцији за васпитаче, под називом „ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДРШКА ДЕТЕТОВЕ ДОБРОБИТИ У РЕАЛНОМ ПРОГРАМУ“, одржаном на Тари, од 1.12. до 4.12.2022. године, Предшколска установа „Ђурђевдан“ Крагујевац се представила презентацијом примера добре праксе. Наташа Јовановић, васпитач, уз подршку директорке Сање Јаковљевић, презентовала је стручни рад „УТИЦАЈ КОМПЕТЕНЦИЈА ПРАКТИЧАРА НА ПРОМЕНУ ПАРАДИГМЕ У ГРАЂЕЊУ ПАРТНЕРСКИХ ОДНОСА СА ПОРОДИЦОМ“. Значајно је и учешће представника наше Установе у размени са практичарима из различитих средина, уз праћење презентација примера добре праксе из Србије и окружења, што су прилике за учење и развој практичара ка креирању окружења усмереног на добробит детета. Организатор Стручне конференције за васпитаче је Савез удружења васпитача Србије.

Related Images: