Запослени из Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац који су прошле јесени били на посебној обуци из области заштите од пожара и положили испит у децембру месецу, преузели уверења о положеном стручном испиту

Запослени из Предшколске установе „Ђурђевдан“ Крагујевац који су прошле јесени били на посебној обуци из области заштите од пожара и положили испит у децембру месецу, преузели су уверења о положеном стручном испиту.
Они ће убудуће бити референти заштите од пожара у својим радним јединицама и сачињаваће сталну Службу за заштиту од пожара у Предшколској установи „Ђурђевдан“ Крагујевац.

Related Images: