Министарство у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ обезбедило штампање и дистрибуцију постера са QR кодом у циљу видљивости и промоције развијања реалног програма у складу са програмском концепцијом „Године узлета“

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство је у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ обезбедило штампање и дистрибуцију постера са QR кодом у циљу видљивости и промоције развијања реалног програма у складу са програмском концепцијом „Године узлета“.

Преко QR кода на постеру приступа се сету флајера са кључним порукама које произлазе из програмске концепције а које комуницирају ка родитељима и широј заинтересованој јавности на разумљив, концизан начин са одговарајућим визуелним решењима. Такође, путем постера приступа се и ка два кратка филма који родитељима и другим заинтересованим актерима приближавају праксу вртића у којој се подржавају добробит и учење детета.

Related Images: